Za koju namjenu se može koristiti ATA karnet?


ATA karnet se koristi za sljedeće predviđene namjene:

  • uzorci ili reklamni materijal
  • sajmovi i izložbe
  • stručna oprema
  • ostalo