Vrijeme održavanja: 27.10.2021.

Objavljeno: 04. 10. 2021. , Ažurirano: 04. 10. 2021.

HGK – ŽK Bjelovar organizira za članice besplatan webinar Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu i izmjene poreznih propisa, s ciljem otklanjanja poteškoća oko poreznih nedoumica. Webinar će u srijedu, 27. listopada, u 10 sati, održati Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik, a obuhvatit će sljedeće teme:

Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu:

  • Izmjene MSFI i HSFI u primjeni za 2021. godinu,
  • Promjene računovodstvenih politika, ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja.

Izmjene poreznih propisa:

  • Izmjene poreza na dohodak
  • Izmjene poreza na dobit,
  • Izmjene PDV-a.

Prijaviti se možete prijavnicom u nastavku, najkasnije do utorka, 26. listopada, u 12 sati. Poveznicu za webinar dobit ćete na e-adresu koju ste naveli u prijavi.