Vrijeme održavanja: 20.05.2020.

Objavljeno: 13. 05. 2020. , Ažurirano: 13. 05. 2020.

Međunarodna trgovačka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora s velikim vas zadovoljstvom pozivaju na besplatan webinar COVID-19: Viša sila i promijenjene okolnosti koji će se održati u srijedu, 20. svibnja, u 11 sati putem aplikacije MS Teams. 

Webinar će trajati 45 minuta nakon čega će uslijediti dio s pitanjima i odgovorima. 

Webinar će predstaviti zakonski okvir kojim su instituti više sile i promijenjenih okolnosti uređeni u hrvatskom pravu te recentnu sudsku praksu o tim temama. Predstavit će se i uobičajene klauzule koje se susreću u praksi. Posebno će se predstaviti najnoviji model klauzule Međunarodne trgovačke komore (ICC) za višu silu i promijenjene okolnosti (2020.).

Teme koje će se predstaviti na webinaru su:

 • viša sila – značenje i utjecaj na ugovorne obveze
 • promijenjene okolnosti – značenje i utjecaj na ugovorne obveze
 • prednosti ugovornog uređenja materije više sile i utjecaja promijenjenih okolnosti na ugovor
 • uobičajene klauzule koje se susreću u poslovnoj praksi
 • Model klauzule Međunarodne trgovačke komore, uključujući i revidirane klauzule za 2020. godinu
 • pandemija virusa SARS-CoV-2 kao slučaj više sile ili promijenjenih okolnosti?
 • pregled recentne domaće sudske prakse i iskustva iz prakse 

Predavači:

 • Marina Kralj Miliša, direktorica Pravne službe, Končar-Elektroindustrija d.d.
 • Hrvoje Markovinović, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Komisije ICC-ja Hrvatska za trgovačko pravo i praksu

Moderator:

 • Kristijan Poljanec, poslijedoktorand na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prijava:

 • sudjelovanje je besplatno
 • prijaviti se možete putem online prijavnice (u nastavku)
 • nakon što se prijavite, dobit ćete upute za povezivanje na webinar
 • rok za prijavu sudionika: srijeda, 20. svibnja, do 9 sati

Kontakt-osoba:

 • za sva dodatna pitanja o organizaciji webinara možete se obratiti Ani Marguerite Tomulić, višoj stručnoj suradnici (e-adresa: atomulic@hgk.hr; tel.: 01/ 4561-553).