Objavljeno: 09. 03. 2018. , Ažurirano: 09. 04. 2019.

Najnovije izdanje vodiča Karlovačka županija – Vaš poslovni partner namijenjen je potencijalnim domaćim i stranim ulagačima, poduzetnicima i svima koji dolaze u kontakt s potencijalnim investitorima.

Ideja vodiča je pružiti informacije o mogućnostima i uvjetima ulaganja te o poticajnim mjerama za investitore, a s druge strane predstaviti Karlovačku županiju i njezine gospodarske subjekte kao kvalitetne partnere za realizaciju zajedničkih poduzetničkih poduhvata.

Vodič se sastoji od više sadržajnih cjelina. Iz njega možete doznati osnovne podatke o Karlovačkoj županiji kao što su položaj, gradovi, stanovništvo te gospodarski profil županije, odnosno strukturu gospodarskih djelatnosti, ekonomske pokazatelje poslovanja, strukturu izvoza, najznačajnije izvozne proizvode itd.

Tu je i pregled zakonskog okvira poticanja ulaganja te poglavlje Lokacijska konkurentnost Karlovačke županije u kojem se potencijalne investitore informira o uvjetima, troškovima i pogodnostima poslovanja u našoj regiji, od troška osoblja, cjenika električne energije, komunalnih doprinosa i naknada, priključaka na komunalnu infrastrukturu do sustava državnih i lokalnih poreza i doprinosa.

U poglavlju Ponuda i potražnja roba i usluga gospodarstva Karlovačke županije predstavljeno je 205 tvrtki i njihovi proizvodi te 15 poduzetničkih zona Karlovačke županije.