Objavljeno: 26. 06. 2020. , Ažurirano: 29. 06. 2020.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala je s Zagrebačkom bankom, Privrednom bankom Zagreb, OTP bankom i Slatinskom bankom Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19. Putem ovih banaka, te Erste banke i Hrvatske poštanske banke koje su također nedavno potpisale ovaj Sporazum, omogućeno je ukupno više od 5,2 milijarde kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje.

Korištenjem HBOR-ovog osiguranja portfelja kredita omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika.

Prema već dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, banke će samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj koji HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Osiguranici po ovim sporazumima su banke koje će odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor, ali i posrednim izvoznicima. Izvoznici su definirani kao poduzetnici koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.

U skladu s izmjenom Uredbe o osiguranju izvoza, koja je stupila na snagu 30. travnja, banke će moći koristiti portfeljno osiguranje i za odobrenje kredita za likvidnost posrednim izvoznicima, odnosno dobavljačima izvoznika. Posredni izvoznici definirani su kao poduzetnici koji su u poslovnim prihodima prethodne financijske godine ostvarili najmanje 40 posto prihoda od prodaje izvoznicima.

Za ovaj proizvod bilo je potrebno pribaviti suglasnost Europske komisije prvenstveno radi primjene značajno sniženih premijskih stopa za portfeljno osiguranje u odnosu na tržišne premije.

Ova mjera trajat će do kraja 2020. godine te će je moći koristiti izvoznici iz svih sektora.

Više informacija na webu HBOR-a.