Vrijeme održavanja: 09.12.2019.

Objavljeno: 09. 12. 2019. , Ažurirano: 09. 12. 2019.

Više od stotinu financijskih stručnjaka iz Karlovačke županije sudjelovalo je na današnjem seminaru u Županijskoj komori Karlovac na kojem je bilo riječi o pripremama za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu te aktualnostima iz područja računovodstva i poreza.

Na samom je početku Marija Zuber, savjetnica i urednica časopisa Računovodstvo i financije, ujedno jedna od vodećih stručnjaka o ovoj temi, izjavila da počinje četvrti krug porezne reforme u kojem se mijenja devet poreznih zakona iznimno važnih za poslovanje tvrtki, koji će donijeti znatno rasterećenje gospodarstvenicima i zaposlenicima. Govorila je i o pripremama za sastavljanje GFI-jeva za 2019. godinu – vrednovanju pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka, porezu na dobit, najavljenim izmjenama Zakona o prezu na dohodak od 1. siječnja 2020. godine, poreznim olakšicama i dr., a njezin je kolega Domagoj Bakran predstavio predložene izmjene Zakona o PDV-u.

"S obzirom na znatno smanjenje stopa poreza na dobit jer je prag za najmanju stopu za poduzetnike povećan na 7,5 milijuna kuna, što će praktično značiti da oko 95 posto poduzeća osjeća tu olakšicu, a porezna olakšica za zaposlenike podignuta je s 3.800,00 kuna na 4.000,00 kuna, jasno je da će profitirati i svi zaposlenici. Zadovoljni će biti i ugostitelji i njihovi gosti, a nadamo se i zaposlenici jer će stopa PDV-a na hranu biti smanjena s 25 na 13 posto", izjavio je predsjednik Županijske komore Karlovac Zlatko Kuzman komentirajući temu današnjeg seminara.

Seminar o pripremama za GFI (predavači).jpgPublika karlovačkog seminara o poreznim novostima; Izvor: HGK.