Baza uvoznika i izvoznika

Sadrži podatke o trgovačkim društvima, članicama Hrvatske gospodarske komore čiji je uvoz ili izvoz u protekloj godini evidentirala Carinska uprava. Izvješća mogu obuhvatiti sve hrvatske tvrtke uvoznike / izvoznike ili samo tvrtke uvoznike / izvoznike određenog proizvoda. Prema zahtjevu stranke postoji mogućnost kombiniranja različitih kriterija (proizvod, županija, država, visina ostvarenog uvoza / izvoza). Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku Hrvatska gospodarska komora također može izraditi statistička izvješća temeljena na podatcima o izvozu proizvoda određene carinske tarife i zemljama namjene, ali i uvozu prema proizvodima određene carinske tarife i zemljama podrijetla.

Saznajte više