Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

U dokumentu se inzistira na kvaliteti razvoja koji se usmjerava na iskorištavanje vrijednosti, osobito prirodnih, te se temelji na koordinaciji svih dionika koji mogu utjecati na razvoj. Kod izrade bilo kojeg dokumenta kojemu je cilj razvoj, potrebno je provesti aktivnosti koje će omogućiti da se postavljeni ciljevi i ostvare, pri čemu je potrebno sagledati dosadašnji razvoj, sadašnje stanje i mogućnosti te ograničenja u razvoju da bi se postigli razvojni ciljevi i ostvariti kvalitetni razvojni učinci. Iz toga bi morale nastupiti i odgovarajuće institucionalne i organizacijske promjene.
Obilježje područja posebne državne skrbi (PPDS) značajno je razvojno zaostajanje za ostalim dijelovima RH te ta područja očekuje razdoblje u kojem se inzistira na opisanoj kvaliteti razvoja koji se, ukupno, mora sagledavati u sklopu strategije razvoja Republike Hrvatske.