Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina "Hoteli", "Kampovi" i "Ostali ugostiteljski objekti za smještaj"

Objavljeno: 20. 04. 2020. , Ažurirano: 15. 10. 2020.

Stožer civilne zaštite 13. je listopada donio Odluku o privremenom uređivanju rada i radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga, kojime se ograničava radno vijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 24 sata.

Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga. 

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera. 

Navedeno radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.

Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina "Hoteli", "Kampovi" i "Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu. 

Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti. 

Ova Odluka primjenjuje se od 14. listopada 2020. godine.

Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi".

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 11. je listopada donio Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih barova i klubova.

Preporuke propisuju da je na ulazu u objekt i drugdje na vidnom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.

Nošenje medicinskih maski ili maski za lice obavezno je za ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka te goste dok ne sjede za svojim mjestima i ne konzumiraju piće ili hranu. Zabranjuju se visoki stolovi, ako za njima gosti ne mogu sjediti. Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u baru ili klubu, a ugostitelj ne smije nuditi veći broj rezervacija od kapaciteta objekta. Okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba.

Cjelovit tekst Preporuka možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je 11. listopada Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima. Istoga je dana HZJZ donio i Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja svadbenih obreda i slavlja, a dan kasnije i Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19

HZJZ objavio je 22. srpnja Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija.
Preporučuje se korištenje maske za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim izvođača u trenutku izvedbe. Na okupljanjima ne može sudjelovati osoba koja: ima ukućana koji je u samoizolaciji; je boravila unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu osim ako ima negativan test na PCR ne stariji od 48 sati; je u proteklih 14 dana imala kontakt s osobom zaraženom SARS-COV-2 virusom; ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.

Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između sudionika (posjetitelja, izvođača i osoblja) od 1,5 metra. Razmak od 2 metra preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporuča se razmak od 4 metra između posjetitelja i izvođača na sceni.

Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u svim prostorima, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od 1,5 metra, organizator će odrediti sukladno veličini prostora prema kriteriju 4 m² bruto površine po posjetiteljuPlesanje na plesnom podiju nije dozvoljeno

Najveći dozvoljeni broj posjetitelja u zatvorenim prostorima je 500, a na otvorenim prostorima 1000. U slučaju potrebe za organizacijom okupljanja s većim brojem posjetitelja, organizator je dužan zatražiti odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite. Preporuča se vođenje evidencije posjetitelja svih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija putem internetske rezervacije i prodaje ulaznica. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci posjetitelja: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana. VIŠE.

Nacionalni Stožer civilne zaštite donio je Odluku o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojom je, od ponedjeljka, 13. srpnja, nošenje medicinske ili zaštitne maske obavezno za:

  • medicinsko osoblje i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene,
  • vozači i ostalo osoblje te putnike u javnom prometu,
  • trgovce i kupce dok borave u u prodavaonicama,
  • zaposlenici u ugostiteljstvu koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi hrane, pića ili napitaka i
  • druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Više o ODLUCI.

U skladu s tim odlukama, Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je Uputu o obvezi nošenja maski za lice i medicinskih maski (.PDF, 200 KB), koja se odnosi na sve preporuke HZJZ-a za navedene djelatnosti koje su do sada objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a gdje je nošenje maski bilo navedeno kao preporuka, a ne obveza.

Uputa vrijedi sve do objave novih preporuka i uputa HZJZ-a. Više o toj UPUTI.


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koja se primjenjuje od 13. srpnja 2020. godine.

Prema toj Odluci, Organizatori okupljanja koji očekuju više od sto sudionika obvezni su Županijskom centru 112 dostaviti e-poštom obavijest o održavanju okupljanja najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja. Također, svi organizatori okupljanja s više od sto sudionika obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika.

Više o toj odluci, kao i popis adresa elektroničke pošte županijskih centara 112 možete pronaći OVDJE.

Stozer CZ Republike Hrvatske donio je 20. srpnja Odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju, prema kojoj se svadbene svečanosti mogu održavati samo u krugu najuže obitelji. Odluka se primjenjuje do 19. kolovoza 2020. godine


Stožer civilne zaštite RH donio je 26. lipnja Odluku o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova. Kontrolu će provoditi timovi u kojima je po jedan policijski službenik i jedan inspektor Ravnateljstva Civilne zaštite, ujeddno i voditelj tima. U kontrolama pridržavanja Preporuke timovi su dužni provjeravati:

  • jesu li na ulazu u klub istaknute obavijesti o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja,
  • jesu li na ulazu u prostor i na još nekom lako dostupnom mjestu postavljeni dozatori s dezinfekcijskim sredstvom i obavijest o obavezi dezinfekcije ruku,
  • održava li se propisana fizička distanca,
  • pridržava li se noćni klub ograničenja ukupnog broja posjetitelja,
  • poštuje li se zabrana plesanja na plesnom podiju.

 
Cjelovitu Odluku možete pročitati u pratećim dokumentima na ovoj stranici. 


HZJZ objavio je 20. svibnja preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19

Radi sprječavanja širenja infekcije tijekom boravka u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i zaposlenika.

Organizacija rada. U objektima se stolovi do dolaska gostiju drže praznima, a pribor se servira kada gosti sjednu. Preporučuje se jelovnike istaknuti na ulazu ili drugom vidljivom mjestu na odgovarajući način u plastificiranom obliku, odnosno preporučuje se ukloniti klasične oblike jelovnika. Moguće je posjetiteljima dati usmenu preporuku ili na koji drugi prihvatljivi način iskazati ponudu hrane i pića.

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja. Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti tako da su stolovi međusobno udaljeni 1,5 m. Ulazak gostiju regulira se na način da sljedeći posjetitelj ili skupina posjetitelja može ući tek kad prethodna skupina posjetitelja napusti prostor objekta. Fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5 m. Stolovi trebaju biti raspoređeni tako da se održi fizički razmak od 1,5 m među stolovima, odnosno među različitim skupinama gostiju. Za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri čemu među pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 m. Primjerice, članovi jedne obitelji sjede udaljeni 1,5 m od druge skupine gostiju, čak i ako se radi o dugačkim stolovima koji su namijenjeni za sjedenje više osoba.

Posluživanje hrane i pića. Posjetitelji također mogu u ugostiteljskom objektu naručiti obrok ili napitak koji će uzeti sa sobom i konzumirati na terasi, odnosno na otvorenome. Prilikom naručivanja mora se poštovati fizički razmak od najmanje 1,5 m između kupaca koji čekaju u redu. Za šankom je moguće naručiti i preuzeti hranu ili napitak bez zadržavanja, odnosno nije dopušteno zadržavanje za šankom. Također, moguće je posluživanje stajaćih gostiju ako se drže fizičkog razmaka, bez visokih stolova, uz konzumaciju iz ruke.

Zaposlenik koji poslužuje gosta na vanjskim prostorima samog objekta. Određuje se jedan zaposlenik koji poslužuje unaprijed točno određeni broj stolova kako bi se što više smanjilo miješanje zaposlenika i gostiju. Između naplaćivanja usluge i posluživanja pojedinih posjetitelja zaposlenik objekta mora dezinficirati ruke.

Posebna pravila za ugostiteljske objekte u smještajnim kapacitetima i ostale koji imaju buffet način posluživanja. U ovim objektima preporučuje se da posjetitelji održavaju fizički razmak od 1,5 m tijekom boravka, a naročito tijekom posluživanja obroka na buffet način, osim ako se radi o članovima iste obitelji kada nije potrebno da članovi iz iste obitelji tijekom boravka u ugostiteljskom objektu održavaju razmak od 1,5 m. Preporučuje se da buffet način posluživanja bude proveden tako da postoji pregrada između gostiju i hrane i da jedan zaposlenik poslužuje gostima hranu prema njihovom odabiru. Ostale mjere fizičke udaljenosti vezane uz obiteljske ili druge grupe posjetitelja koje u skupini koriste usluge objekta vrijede kao i za sve druge ugostiteljske objekte.

Zaštita zdravlja posjetitelja i osoblja. Odnosi se na prodajno i uslužno osoblje. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, preporučuje se prostorno osigurati razmak od minimalno 1,5 m između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe, odnosno ako je moguće, ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje bankovnim karticama.

Ugostitelji se trebaju pridržavati najviših higijenskih standarda i prati ruke toplom vodom i sapunom što je češće moguće uz korištenje dezinficijensa za ruke, svakako prije posluživanja gostiju svakog novog stola. Prilagođeno epidemiološkoj situaciji trenutno se preporučuje da klimatizacijski uređaji budu izvan uporabe te da se prostor prozračuje provjetravanjem.

Nakon odlaska svake skupine gostiju stol, stolice i druge površine koje su gosti dodirivali potrebno je prebrisati dezinficijensom, odnosno ukloniti stolnjake čak i ako nisu vidno zaprljani.

Zabranjuje se posluživanje grickalica u zdjelicama po stolovima, na stolovima se ne ostavljaju posudice za sol/papar/ulje/ocat/druge začine već se donose nove, prethodno oprane ili dezinficirane posudice za svaku skupinu novih gostiju.

Čišćenje i dezinfekcija prostora. Na ulazu u objekt posjetiteljima treba biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također, na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno 1,5 m između posjetitelja te između posjetitelja i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima, površine rukohvata i rubove vrata na hladnjacima kao i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola ili nekim drugim sredstvom s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Zatvorene prostore u kojima borave gosti treba redovito prozračivati.

Upute za čišćenje i dezinfekciju prostora dostupne su na sljedećim poveznicama:

Bez oboljelih od bolesti COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Osobe pod sumnjom ili oboljele od bolesti COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

Dnevno mjerenje tjelesne temperature zaposlenika. Osoblje treba u jutarnjim satima prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.

Maske za lice. Uz medicinske maske, mogu se koristiti i platnene maske za lice koje se peru na minimalno 60°C i ponovno koriste. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf.

Poželjno je da zaposlenici nose i jednokratne zaštitne rukavice.

Upute tvrtkama kojima je dozvoljen rad