Objavljeno: 30. 03. 2021. , Ažurirano: 07. 04. 2021.

Hrvatsku gospodarsku komoru obavijestile su članice o primitku dopisa s pratećom ponudom te komercijalnim računom za uslugu objave reklame koja prethodno nije naručena niti dogovorena.

Na ponudi je, u donjem dijelu, sitnijim slovima navedeno kako će ponuditelj na svojim web stranicama objaviti reklamu ako neće biti nikakvih dodatnih uputa ili primjedbi nakon isteka od 30 dana. Po objavi reklame izdat će račun te se potom otvara novo, jednogodišnje razdoblje reklamiranja do obustave. Ponuđena reklama je bez pristanka naše članice na web stranicama i objavljena, a članica je u međuvremenu o slučaju obavijestila nadležna tijela.

Uočili smo da se na spomenutoj web stranici redovito objavljuju oglasi/reklame tvrtki, obrta i ustanova pa upozoravamo poduzetnike da nadležnim institucijama obavezno prijave primitak ovakve obmanjujuće ponude.

Naime, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima ponuda je prihvaćena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu. Ponuda je prihvaćena i kad ponuđenik pošalje stvar ili plati cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvrđene između zainteresiranih strana ili običaja može smatrati izjavom o prihvatu. Šutnja ponuđenika ne znači prihvat ponude te nema učinak odredba u ponudi da će se šutnja ponuđenika ili neko drugo njegovo propuštanje (na primjer, ako ne odbije ponudu u određenom roku ili ako poslanu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl.) smatrati prihvatom. Ali kada ponuđenik stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio.

Slijedom citiranih odredbi bez učinka je odredba ponude kako će ponuditelj na svojim web stranicama objaviti reklamu ako neće biti nikakvih dodatnih uputa ili primjedbi nakon isteka 30 dana (šutnja ponuđenika). Odredba je evidentno sročena tako da obmane ponuđenika, s obzirom da je za razliku od ostatka teksta otisnuta bitno sitnijim pismom te je na prvo čitanje ponuđeniku vrlo teško zaključiti da ga ponuda na bilo koji način obvezuje, odnosno da će u roku od 30 dana za njega nastati vjerojatno neželjen financijski trošak.

Podsjećamo na sličan slučaj iz 2016. godine, kada se nepoznata osoba predstavljala kao zaposlenik HGK te ustanovama i tvrtkama nudila na prodaju memorijski štapić s "Paketom osobnih podataka pravnih subjekata Republike Hrvatske". Na stranicama HGK je u to vrijeme objavljeno upozorenje svim poduzetnicima da ne preuzimaju i ne potpisuju nikakve dokumente slične naravi, stoga i ovom prilikom pozivamo poduzetnike na potreban oprez.