Objavljeno: 02. 07. 2020. , Ažurirano: 07. 07. 2020.

Želimo upozoriti članice Hrvatske gospodarske komore da su posljednjih dana prijavljeni učestali pokušaji prijevare presretanjem elektroničke pošte.

Nakon što presretnu poruke elektroničke pošte, vama upute poruku u kojoj se predstave kao vaš uobičajeni poslovni partner te traže da im platite, ali na račun na koji niste dosad uplaćivali. Taj novi račun ne pripada vašem uobičajenom partneru, nego kriminalcima, koji će s njega podići vaš novac i nestati.

Skrećemo vam pozornost da pri bilo kakvoj promjeni koja se od vas traži provjerite s poslovnim partnerima broj računa na koji ćete uplatiti novac.