Objavljeno: 20. 11. 2020. , Ažurirano: 24. 11. 2020.

U srpnju 2020. godine Europska unija usvojila je EU Strategiju za vodik u cilju provedbe aktivnosti iz Europskog zelenog plana i fonda za oporavak. U Strategiji se razmatra potencijal vodika u dekarbonizaciji gospodarstva te kako taj potencijal pretočiti u stvarnost putem ulaganja, regulacije, stvaranja tržišta te istraživanja i inovacija. 

Po uzoru na EU Strategiju za vodik, Hrvatska udruga za vodik pokrenula je inicijativu izrade Hrvatske vodikove strategije, u što se uključila i Hrvatska gospodarska komora. Strategija bi trebala biti okosnica za ubrzanu dekarbonizaciju u Hrvatskoj što uključuje promet, poljoprivredu, industriju i kućanstva, kao i okosnica za ubrzano potpomaganje širenja OIE svih vrsta posebno sunčeve energije. Strategijom se također želi potaknuti i proizvodnja komponenti vodikove tehnologije. 

Stoga vas pozivamo da vlastitim angažmanom doprinesete izradi ove Strategije i njezine kvalitete i iznesete vaše viđenje i planiranje uvođenja vodika u poslovanje, u sljedećim vremenskim okvirima:

  • 2020. – 2024. godine
  • 2025. – 2030. godine
  • 2031. – 2050. godine.

Pozivamo Vas da nam ukratko odgovorite na postavljena pitanja u obrascu u nastavku, neovisno jeste li već krenuli u razvoj vodikovih tehnologija ili se tek upoznajete s vodikom i razmišljate o uvođenju vodikovih tehnologija u svoje poslovanje. Napominjemo kako u odgovorimo nije potrebno iznositi detalje, već se želi ispitati u kojem smjeru tvrtke promišljaju razvoj i uvođenje vodikovih tehnologija.