Udruženje za stručne poslove zaštite okoliša HGK okuplja tvrtke nositelje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtke koje obavljaju stručne poslove u vezi sa zaštitom od buke te tvrtke koje izrađuju stručne podloge i elaborate gospodarenja otpadom.

Udruženje je osnovano radi zagovaranja interesa svih članica pred relevantnim institucijama, surađivanja s akademskom zajednicom i stručnim organizacijama koje djeluju u području zaštite okoliša te raditi na razvoju i unaprjeđenju sustava stručnih podloga zaštite okoliša.

Ciljevi su Udruženja u narednom razdoblju:

  1. Zastupanje, promicanje i zaštita zajedničkih interesa članica pred državnim i drugim institucijama
  2. Unaprjeđenje suradnje s nadležnim institucijama
  3. Razmjena informacija, dobrih praksi i ideja
  4. Jačanje kompetencija članica i njihovo promicanje u zemlji i inozemstvu
  5. Suradnja sa srodnim organizacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini (npr. HUSZPO, HUGO, HRPSOR, BIOM, i sl.)
  6. Stvaranje uvjeta za održivo etičko poslovanje članica Udruženja

 

Predsjednik Udruženja: Željko Tusić, Vodoprivredno-projektni biro d.d.

Zamjenik predsjednika Udruženja: Dalibor Hatić, OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju

Sve informacije o Udruženju dostupne su od poslovne tajnice Udruženja:

Adriana Grzunov

Sektor za energetiku i zaštitu okoliša HGK
Nova cesta 7/1
10000 Zagreb
tel.: 01/4606-793 i 4606-701
e-mail: agrzunov@hgk.hr, okolis@hgk.hr