Udruženje komunalnog gospodarstva ima za cilj utvrđivanje primjedbi i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, uspostavljanje jačanja financiranja građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (prijevoz putnika u javnom prometu, tržnice na malo, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje dimnjačarskih poslova, djelatnost javne rasvjete). Komunalno gospodarstvo kao gospodarska grana značajno sudjeluje u ukupnom gospodarstvu. Zapošljava oko 4% ukupno zaposlenih te ima vrijednost oko 4% ukupne imovine gospodarstva. 

Udruženje ima Grupacije koje čine tvrtke iste djelatnosti, te se aktivnost Odjela i Udruženja očituje kroz aktivnost Grupacija u dijelu koji je specifičan za pojedinu djelatnost, kao i putem Udruženja u dijelu koji je zajednički za sve Grupacije kao što su održavanje seminara, savjetovanja, instruktaža, utvrđivanje primjedaba i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, poduzimanje inicijative, organiziranje sajmova i sl.

Same članice su na sjednici Udruženja ocijenile ovakav rad pohvalno i izrazile potrebu za takvim načinom aktivnosti.


Aktivne GRUPACIJE unutar Udruženja komunalnog gospodarstva su:
- Grupacija centara za gospodarenje otpadom
- Grupacija dimnjačara
- Grupacija održavanje groblja
- Grupacija održavanja čistoće

Tomislav Ćurko, Predsjednik Udruženja komunalnog gospodarstva
Čistoća Zadar d.o.o.
tel: 01 / 4606 832

Marko Cindrić, Poslovni Tajnik Udruženja komunalnog gospodarstva 
Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45, Zagreb
tel: 01 / 4606 832

Popis članova Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva

 

ZAKONODAVNA REGULATIVA