Vrijeme održavanja: 25.06.2020.

Objavljeno: 25. 06. 2020. , Ažurirano: 25. 06. 2020.

U četvrtak, 25. lipnja Županijska komora Virovitica i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organizirali su predstavljanje Programa kreditiranja za mikro, male i srednje poduzetnike u poljoprivredi za obrtna sredstva. Program je predstavio Boris Čagalj, voditelj Područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju.

Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora u sljedećim organizacijskim oblicima: trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i zadruga (uključujući proizvođačke organizacije). Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovanom bolešću COVID-19 u skladu s kriterijima koje je postavilo Ministarstvo poljoprivrede.

Program omogućuje financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a). Nije potrebno osigurati vlastiti udio korisnika kredita, a kamatna stopa iznosi 0,5 posto godišnje fiksno. HBOR će povrat uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najdulje 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit. Minimalani je iznos kredita 190.000 kuna, a maksimalni 1.520.000 kuna.

Sudionici događanja bili su predstavnici poljoprivrednih tvrtki iz Virovitičko-podravske županije.

Više o Programu nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede