Vrijeme održavanja: 10.10.2019.

Objavljeno: 10. 10. 2019. , Ažurirano: 10. 10. 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s HGK – Županijskom komorom Sisak, organiziralo je izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u četvrtak, 10. listopada u ŽK Sisak.

Edukacija je bila besplatna i namijenjena nositeljima poljoprivrednih gospodarstava koji su ostvarili potporu za IAKS Mjeru 14 ­– Dobrobit životinja, iz Programa ruralnog razvoja te time preuzeli obvezu pohađanja izobrazbe u trajanju od 5 sati. Izobrazbu su održali Dalibor Jugović i Mijo Žugaj, viši stručni savjetnici pri Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede RH.

Cilj je ove mjere osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja (govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, kozarstvo i ovčarstvo). Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.