Vrijeme održavanja: 13.05.2016.

Edukacija o prednostima udruživanja poljoprivrednih proizvođača kroz proizvođačke organizacije (PO) u sektoru voća i povrća

Seminar  o osnivanju proizvođačkih organizacija u sektoru proizvodnje voća i povrća organizirala je Županijska komora Sisak u suradnji s tvrtkom IPS Konzalting d. o. o. u petak, 13. svibnja, u ŽK Sisak.

O prednostima udruživanja poljoprivrednih proizvođača kroz proizvođačke organizacije (PO) u sektoru voća i povrća govorila je Ana Marija Špicnagel, voditeljica projekata u IPS Konzalting d. o. o. Sisak. Predstavnicima vodećih tvrtki u proizvodnji voća i povrća u Sisačko-moslavačkoj županiji govorila je o prednostima udruživanja u proizvođačke organizacije odnosno posebne strukture poljoprivrednih udruženja čija je zadaća omogućiti poljoprivrednicima lakši pristup tržištu, zatim unapređenje kvalitete vlastitih proizvoda te poboljšanje agro-okolišnih parametara primjenom inovativnih i održivih poslovnih rješenja ili tehnologija.

Proizvođačka se organizacija osniva na temelju statuta koji definira uvjete udruživanja proizvođača, način biranja vodstva proizvođačkih organizacija i slično. PO se osnivaju prema strogo uređenim pravilima i zahtjevima. To se prvenstveno odnosi na broj članova PO, veličinu proizvodnje, pravila kojih se članovi moraju pridržavati. Osnovna je svrha osnivanja proizvođačkih organizacija okrupnjavanje poljoprivrednih proizvođača i jačanje njihove tržišne pozicije.

Osim nacionalnih potpora, proizvođačke organizacije mogu ostvariti potpore i putem ZOT-a (uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta), i to na temelju Operativnog programa. Također, proizvođačke organizacije mogu aplicirati projekte u okviru Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).