U HGK – ŽK Rijeka održana radionica Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

HGK
Predavači - Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Carinske uprave – područnog carinskog ureda Rijeka
Vrijeme održavanja: 30.11.2017.   /   Rok prijave: 28.11.2017.

HGK – ŽK Rijeka je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirala jednodnevnu radionicu Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada koja je 30. studenoga održana u ŽK Rijeka.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske iz svibnja ove godine o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnosti radi izrade Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te radi uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Navedene mjere i aktivnosti uključuju i edukaciju obveznika naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada (proizvođače proizvoda prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, o njihovim obvezama prijave i njihova plaćanja Fondu, s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište).

ZK Rijeka radionica Naknade u sustavu gospodarenja otpadom predavači sudionici.JPG

Sudionici radionice; Izvor: HGK

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Carinske uprave – Područnog carinskog ureda Rijeka sudionicima su predstavili šest posebnih kategorija otpada koje regulira Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 i 73/17., a to su:

  • otpadna ambalaža
  • otpadne gume
  • otpadna vozila
  • otpadna ulja
  • otpadni električni i elektronički uređaji i oprema
  • otpadne baterije

Sudionicima su predstavljene obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji prema navedenom Zakonu podliježu plaćanju naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca te označavanje proizvoda koje stavljaju na tržište. Poseban je naglasak bio na dvjema kategorijama otpada, otpadnoj ambalaži i otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremi, a HGK – ŽK Rijeka će, ovisno o interesu članica, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirati radionice i za druge, posebne kategorije otpada.

Na radionici je sudjelovalo 40-ak predstavnika tvrtki – malih i srednjih poduzetnika iz proizvodnih, uslužnih (restorani, hoteli, trgovci, prijevoznici) te računovodstvenih djelatnosti.

Kontakti

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr