Vrijeme održavanja: 23.09.2021. - 25.09.2021.

Objavljeno: 28. 09. 2021. , Ažurirano: 28. 09. 2021.

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu održan je 23. – 25. rujna 9. Hrvatsko-slovensko-srpski simpozij o zeolitima, koji je podržala i HGK – Županijska komora Split.

Podrška ovakvim događanjima je bitna jer kružna ekonomija ne predstavlja samo rješenje problema gospodarenja otpadom, već i značajnu gospodarsku priliku kojom bi se smanjio pritisak na okoliš, povećala sigurnost nabavke sirovina, konkurentnost i inovacije. Ujedno bi se, uz otvaranje novih radnih mjesta, potrošačima omogućili dugotrajniji, otporniji i kvalitetniji proizvodi.

Glavna tema simpozija su bili okolišno prihvatljivi alumosilikatni minerali zeoliti i zeolitima slični materijali, poput glina, bentonita i apatita, koji imaju široku primjenu u pročišćavanja otpadnih voda te površinskih i podzemnih voda, procjednih voda odlagališta otpada, u cementnoj industriji, građevinarstvu, u poljoprivredi, medicini, kao katalizatori itd.

U novije vrijeme sintetiziraju se novi zeolitni materijali poboljšanih svojstava čija primjena doprinosi postizanju kružnog gospodarstva. Mogućnost regeneracije ovakvih materijala omogućuje njihovo višestruko korištenje što je u skladu s konceptom održivog razvoja te izbjegavanjem stvaranja otpada (zero waste).

Osim znanstvenika iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, simpozij je okupio i znanstvenike iz Francuske, Italije i Ukrajine.