Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 08. 09. 2020.

NAJNOVIJE! Hrvatski zavod za zapošljavanje 7. rujna je obajvio nastavak dodjeljivanja potpora za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine i to u sljedećim djelatnostima:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova i TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Ostale uslužne djelatnosti samo pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

Najveća se izmjena odnosi na to da će svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) moći koristiti ovu mjeru. Navedeno se odnosi na sve djelatnosti.

Visina potpore ostaje neizmijenjena te će se isplaćivati u iznosu 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Isplate će se vršiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.
Važno je napomenuti kako poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem nisu radili sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Kako bi ostvarili potporu poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u odnosu na isti mjesec 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Ova potpora neće se moći odobriti:

 • za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja.
 • poslodavcima koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Rokovi:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenog odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenog 2020. godine do 15. prosinca 2020.g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020.


Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – Mikropoduzetnici za rujan - prosinac

I ova će se potpora nastaviti dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine i to sljedećim ciljanim skupinama poslodavaca:

 • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika
 • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave). Navedeno se odnosi na sve djelatnosti.

Potpora će se isplaćivati za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno za sve osiguranike kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje :
• Umirovljenike
• Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Visina potpore i dalje će iznositi 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Isplate će se vršiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Važno je napomenuti kako poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem nisu radili sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Ova potpora neće se moći odobriti:
- za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja.
- obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Rokovi:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenog odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020.g.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenog 2020. godine do 15. prosinca 2020.g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020.g.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020.g.

Obrasci će biti dostupni od 15. rujna.

 

Potpore poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Novom potporom za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom nastoji se pružiti pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jer je navedena skupina osoba među najugroženijima na tržištu rada.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Više o potpori za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom možete pročitati OVDJE.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je 30. srpnja nastavak mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta - srpanj-kolovoz 2020.

Korisnici mjere su zaposlenici, a prijavitelji poslodavci.

Novost je da su dodane djelatnosti: prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva, događanja, umjetnosti i zabave (NKD razredi H, I, J, M, N, R i S). Potpore se dodjeluju trgovačkim društvima, obrtima, OPG-ima i fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostalim subjektima koji su obveznici su poreza na dobit, a koji su imali pad prihoda od najmanje 60% za usporedno razdoblje. Korisnici potpore su radnici u radnom odnosu na dan 30. lipnja 2020. godine i dalje, a za potporu se mogu prijaviti poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29. veljače 2020. godine.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere:
Srpanj i kolovoz 2020.
Svaka dva mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.

 

Početkom srpnja Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) ponovno je aktivirao poticaje za samozapošljavanje, ali pod drugačijim uvjetima nego prije.

U paketu novih mjera za očuvanje radnih mjesta aktivirana je i mjera poticanja samozapošljavanja, privremeno obustavljena sredinom ožujka. Ako ste nezaposleni i odlučite se na pokretanje vlastitog posla, od početka srpnja opet možete ostvariti pravo na sufinanciranje opravdanih troškova, ali po novim pravilima.

Izmjene se odnose na trajanje mjere, prihvatljive djelatnosti i visinu subvencije. Prema novim uvjetima, ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Iznos potpore za samozapošljavanje po novome se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je 29. lipnja novu mjeru: Potpora za skraćivanje radnog vremena, koja ide do 2000 kuna neto po zaposlenome kojemu je skraćen radni tjedan zbog krize uzrokovane koronavirusom. Detalje te mjere možete pronaći u dokumentu HZZ-a Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, koji možete skinuti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

HZZ-ovo Upravno vijeće također je donijelo i mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. Mjera se odnosi na mikropoduzetnike, a sve detalje te mjere možete pronaći u dokumentu HZZ-a u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Hrvatski zavod za zapošljavanje dodatno je proširio skupine poslodavaca koji se mogu prijaviti za potpore za očuvanje radnih mjesta za mjesec lipanj. Prema novom tumačenju HZZ-a, dodane su skupine djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti- NKD) tvrtki koje mogu koristiti potporu te je ona usmjerena u one sektore u kojima poslovanje iz objektivnih razloga ne može biti otvoreno ili imaju pad prihoda od najmanje 50%, što je uzrokovano COVID-19 krizom.

Proširene ciljane skupine poslodavaca razvrstanih po NKD-u jesu poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora prerađivačke industrije:

 • C 10.71 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 • C 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
 • C 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.


Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta za mjesec lipanj, uključujući i provjeru koje djelatnosti mogu dobiti tu potporu, možete pronaći na webu HZZ-a.

Na sjednici održanoj dana 18.06.2020.g. Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene vezane za novu Potporu za očuvanje radnih mjesta za LIPANJ 2020 (COVID – 19). Detaljne informacije možete vidjeti ovdje.

 

https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

Od petka, 17. travnja aktivna je online aplikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) koja olakšava predaju zahtjeva novim korisnicima, a od danas je aktivna i funkcionalnost koja omogućuje dostavu podataka i obaveznih dopuna već postojećim korisnicima.

Predaja novih zahtjeva sada je moguća isključivo putem aplikacije, kao i predaja obaveznih dopuna i podataka već postojećih zahtjeva što uključuje i dostavu dokaza o isplati plaća radnicima za koje je ostvarena potpora te dopune broja radnika za koje je tražena potpora u slučajevima kada je radnik ponovno vraćen u radni odnos.

SAZNAJTE VIŠE

Više o Potpori za očuvanje radnih mjesta


Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Mjera se ne odnosi na:

 • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
 • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri

Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.
Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za travanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.
 • Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavac gubi pravo na potporu ako je od 20. ožujka 2020. godine do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za Mala poduzeća
 • od 15% za Srednja poduzeća
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

 

Više o mjeri...
 

1. KOJE TVRTKE MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

 • Poslodavci iz sektora:
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:

Prerađivačka industrija:

10.71. Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
11.01. Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
11.02 Proizvodnja vina od grožđa
11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
11.05 Proizvodnja piva
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.4 Proizvodnja igara i igračaka
32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Trgovina:

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020. uključeni su mjere Potpora (osnovali tvrtku do 29.02.2020.).

Potpora se ne odobrava za suvlasnike s više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi.

U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće tvrtki kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

2. KOJI JE CILJ POTPORE?

Cilj je potpore očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i/ili očuvanje radnih mjesta kod tvrtki kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

3. KOLIKO TRAJE POTPORA?

Do 31. prosinca 2020. godine.

Rokovi:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenog odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020.g.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenog 2020. godine do 15. prosinca 2020.g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020.g.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020.g.

Obrasci će biti dostupni od 15. rujna.

 

 •  

4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA?

Ako ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro-račun tvrtke kako slijedi:

 • iznos od 3.250 kuna za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • iznos od 4.000 kuna za kasnije mjesece po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Napomena:

Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

 • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
 • iznos od 250,00 kn za svaki kasniji mjeseca po radniku

5. IMAJU LI PRAVO NA POTPORU TVRTKE KOJE SU OTPUŠTALE RADNIKE?

Potporu za očuvanje radnih mjesta mogu dobiti i tvrtke koje su otpustile dio radnika.

Potpora se ne može odobriti ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore, i to ako je postotak otpuštanja zaposlenih veći od:

 • 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • 20 posto – mala poduzeća
 • 15 posto – srednja poduzeća
 • 10 posto – velika poduzeća

U to se ne ubraja istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. potpora se ne može odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

-Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.

- Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

6. KOJE SU OBVEZE TVRTKI KOJE ĆE KORISTITI MJERU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu pojedinog radnika s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. 

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. 

Dokaz o isplati plaće poslodavac treba dostaviti najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. 

Za zahtjeve koji su predani nakon 7. travnja nije moguće predati dokaz o isplati plaća za ožujak, tj. ako nije predan zahtjev za ožujak dokaz o ispalti plaće za travanj biti će moguće predati u svibnju.

Ako poslodavac ne preda dokaz o isplati plaće za ožujak neće mu biti isplaćena potpora za travanj i svibanj.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. u mjesecu itd. 

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca".

Dokaz o isplati plaće se ne može predati putem e-maila.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz.

Ako ste isplatili plaću u dva navrata tijekom mjeseca i želite predati dokaz o isplati plaće (imate 2 JOPPD broja za ožujak), potrebno je u prvom slanju poslati JOPPD broj  i popis radnika kojima ste isplatitli plaću, u drugom slanju upišite drugi JOPPD broj i ponovite popis radnika.

Izvorni JOPPD obrazac se ne unosi. S njega morate prepisati oznaku izvješća Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata plaće te popis radnika u skraćenom obliku - Ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija će dohvatiti sama.

pr.png

7. MOGU LI POTPORU DOBITI TVRTKE KOJE VEĆ KORISTE AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ?

Tvrtke koje za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, no poduzetnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru i koristiti mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta.

U slučaju donošenja takve odluke, tvrtka istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavila u mirovanje, no samo ako to ima regulirano Aneksom ugovora.

8. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA?

Broj radnika popunjavate na dva mjesta. 

Jednom u zahtjevu https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Drugi put u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

9. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju. 

Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako ga ispuniti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Uz zahtjev je potrebno predati još i sljedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 10 za dodatnu dokumentaciju):

Obrazac – Zahtjev potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID-19), ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod točkom 7) https://mjera-orm.hzz.hr/media/cmclzg3s/hzz-popis-radnika-po-mjerama-apz-200320.xlsx

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/3kqpfek5/hzz-izjava-o-tocnosti-podataka-i-razloga-za-koristenje-potpora.docx

10. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU?

 • Da, ako se prijavljujete zato što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati i dokaz o tome tako da dostavite tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za tvrtku koja se prijavljuje zbog poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

Tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine odnosi se samo na tvrtke koje su navele da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.

 • Ako tvrtka podnese zahtjev u travnju, tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje siječanj – ožujak, i to za 2019/2020. godinu, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Za Vas smo pripremili primjer njegova popunjavanja Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

Tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj – ožujak). 

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Dodatno, za tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Stožera civilne zaštite traži se i odluka. Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke ako se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na razini RH (od 19. 3. 2020.) nije potrebno dostavljati! 

11. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU? 

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online, što će biti omogućeno od 23. 3. 2020. – Predaja zahtjeva

12. KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA AKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?

Sredstva će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost tvrtke (drugim riječima, ako će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena). 

13. MOGU LI POSLODAVCI KOJI SU PRIMILI NAKNADU ZA ZAPOSLENIKE ZA OŽUJAK 2020. TE ISTE ZAPOSLENIKE OTPUSTITI SA 1. TRAVNJA 2020. GODINE BEZ PLAĆNJA PENALA I OBVEZE POVRATA NAKNADE KOJU SU PRIMILI ZA OŽUJAK 2020?

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca. 

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

14. AKO TVRTKA IMA VIŠE DJELATNOSTI,  NEKE NE MOŽE OBAVLJATI ZBOG ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, KAKO PREDATI ZAHTJEV ZA POTPORU?

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

15. KAKO MOGU POSLATI DOPUNU POSLANOG OBRASCA?

Dopunu možete poslati slanjem novog zathjeva. Ako šaljete dopunu radnika, u tablicu Popis radnika za koje tražite potporu upišite samo dodatne radnike za koje tražite potporu.

16. ŠTO AKO MI SE NE DODIJELI POTPORA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?

Moći ćete uputiti prigovor. Prigovor se može uputiti na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured obvezan je u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

Prateći dokumenti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Pregled prihoda 2019-2020.xlsx