Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 30. 03. 2021.

Potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak proširene i na travanj 2021.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je 30. ožujka novu mjeru – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak-travanj 2021.

Radi se o izmjeni mjere donesene 3. ožujka 2021. koja se odnosila samo na mjesec ožujak te je ovom odlukom produžena i na mjesec travanj. U odnosu na prethodnu mjeru izglasane su izmjene koje se odnose na ciljanu skupinu radnika za koju je moguće ostvariti potporu, rokove za zaprimanje zahtjeva za travanj te kriterije za dokazivanje pada prihoda.

Tako je za mjesec travanj moguće ostvariti potporu za radnike zaposlene najkasnije do 31. ožujka 2021., a za mjesec ožujak za radnike zaposlene do 28. veljače.

Zahtjevi za potporu za ožujak i travanj zaprimat će se od 1. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021. godine , a od 24. travnja 2021. godine do zaključno 21. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata potpore samo za travanj 2021. godine.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to predajom PDV obrazaca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine ili četvrto tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. godine i ožujak 2019. godine Poreznoj upravi ako traže potporu za ožujak, odnosno dokazati da su u travnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na travanj 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za travanj 2021. godine i travanj 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za travanj.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s ostvarivanjem prihoda te zato nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci osnovani nakon 1. travnja 2019. godine trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. godine temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.godine.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah počeli prihodovati te zato nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci koji su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine, a u siječnju 2021. su bili zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za ožujak i travanj u iznosu 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

HZZ napominje kako će poslodavci koji žele ostvariti potporu za ožujak i travanj morati podnijeti novi zahtjev putem online aplikacije bez obzira jesu li već koristili potpore za očuvanje radnih mjesta u prethodnim razdobljima.

Prethodna izmjena sastojala se u tome to da poslodavac kojemu nadležno tijelo utvrdilo kršenje odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) neće moći koristiti potporu. 

Detaljnije informacije o ovoj mjeri potražite na HZZ-ovoj stranici: Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) - ožujak-travanj 2021.

 


Izmjenama mjera za siječanj-veljaču potpore i za sportske udruge i klubove, ne i za sportaše, niti vlasnike

U mjeru su uključene pravne osobe u sustavu sporta i to:

Prihvatljivi su radnici:

  • koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Nisu prihatljivi radnici:

  • čiji je trošak plaće planiran programom javnih potreba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) u 2020. i 2021. godini, a isplata iste je obustavljena odlukom nadležnog tijela ili je odlukom nadležnog tijela program javnih potreba izmijenjen na način da se trošak plaće više ne planira programom javnih potreba
  • sportaši, vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave i nadzornog odbora, direktori, prokuristi i slično.

Napomene:

  • pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

VAŽNO: HZZ ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka. Molimo informirajte se o uvjetima mjere.

Više o potporama za sportske pravne osobe...

Popis djelatnosti koje se mogu prijaviti za potporu za očuvanje radnih mjesta... 


Moguća isplata potpore blokiranim poslodavcima


Hrvatski zavod za zapošljavanje omogućio je isplatu sredstava iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) poslodavcima kojima su računi blokirani (nesolventni poslodavci) ako udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje navedene mjere odnosno ako su primili Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva.

Isplata navedenih sredstava može se odobriti samo ako poslodavac ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena. VIŠE...


Potpora za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

Uključuje poslodavce na potresom pogođenim područjima bez kriterija pada prihoda te pravne osobe u sustavu sporta bez kriterija pada prihoda. Potpora uključuje poslodavce vezane uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti. Uz ovu je mjeru moguće ostvariti pravo na nadoknadu fiksnih troškova.

Opcije uspopredbe prihoda: kumulativ travanj-rujan ili mjesec za koji se traži potpora.

Za radnike zaposlene zaključno s 28. veljačom 2021. godine poptoru mogu tražiti poslodavci koji su tvrtku prijavili u sustav HZMO-a do 31. prosinca 2020. godine.

Više detalja o mjeri možete doznati na stranici HZZ-a: Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) - ožujak 2021.


Nova mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. u sklopu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom

Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. godine produžena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Isto tako, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku 8 dana od isplate nadoknade (ako to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva). Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave Pišite nam“

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja navedenog prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021. Uputa u PDF formatu dostupna je OVDJE.


Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) - siječanj-veljača 2021.

 

Mjera uključuje poslodavce na potresom pogođenim područjima bez kriterija pada prihoda te poslodavce vezane uz poduzeća onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti, ali i za mikropoduzetnike (manje od 10 zaposlenih) bez obzira na djelatnost. U mjeru je uključeno ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova.

Moguće je tražiti mjeru na osnovi usporedbe prihoda: kumulativ za travanj-rujan ili uspredba s prethodnim mjesecom.

Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), od 2.000 do 4.000 kn po radniku. Potporu za radnike zaposlene zaključno s 31. prosincem 2020 (ili s 31. 1. 2021.) mogu tražioti poslodavci koji su poduzeće prijavili u sustav HZMO-a do 30. studenoga 2020..

Detalje mjere možete doznati iz dokumenta Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021. u pratećim dokumentima na ovoj stranici ili na stranici HZZ-a: Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) - siječanj-veljača 2021.


Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. Mjera traje od siječnja do lipnja 2021. godine, visina je do 4000 kuna po radniku. Namijenjena je zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.
Uvjet je pad prihoda od najamanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora za radnike zaposlene do 31. prosinca 2020., a koji rade kod poduzeća koja su prijavljena u sustav HZMO-a do 30. studenoga 2020.

Više o mjeri (na stranici HZZ-a)...


Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena/čekanje na posao

Potpora pokriva do 90% skraćivanja radnog vremena i iznosi do 3.600 kuna po radniku. Uvjet za prijavu je pad prihoda od najmanje 19% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje) osim za NKD C djelatnosti.

Za ovu se potporu mogu javiti poslodavci koji zapošljavaju 10 do 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 20% radnika te oni poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 10% radnika. Mjera uključuje ograničenje isplate dividende za poslodavce korisnike potpore.

Više detalja o mjeri možete doznati na stranici HZZ-a: Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena/čekanje na posao.