Strategija upravljanja kulturno-povijesnom baštinom Osijeka predstavljena turističkom sektoru

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 23.11.2016.

U organizaciji Odsjeka za turizam ŽK Osijek i Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo Grada Osijeka u srijedu, 23. studenog u Županijskoj komori Osijek održana je „Rasprava o Nacrtu Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka 2016. – 2020. Ciljana skupina bila je turistički sektor.

Strateški plan upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka ukratko je predstavila Kornelija Mlinarević, pročelnica Upravnog odjela. Istaknula je da je svrha Plana pravilna identifikacija zaštićenih kulturnih dobara, utvrđivanje održivog korištenja i  odgovorno upravljanje povijesnim naslijeđem grada Osijeka. Strateški plan bi trebao predstavljati smjernicu razvoja i biti temelj za provedbu politika upravljanje kulturno-povijesnom baštinom. Aktivnim uključivanjem kulturno – povijesne baštine u gospodarsko - turistički sustav polučuju se direktne i indirektne koristi kao što su novi izvori prihoda, veći broj posjetitelja i alternativni izvori financiranja. Razvoj kulturnog turizma te poduzetništva temeljenog na kulturno – povijesnoj baštini i za stanovnike će značiti kulturno vibrantnije mjesto za život, podizanje životnog standarda.

Ekonomske koristi korištenja kulturno – povijesne baštine na cjelokupnoj zajednici  odrazit će se kroz veću turističku potražnju i povezanu potrošnju lokalnog stanovništva stimuliranu atraktivnijim mjestom za život i zabavu stvorenu razvojem kulturno – kreativnim i turističkim sadržajima.

Atraktivnost Grada kao poželjne kulturne i turističke destinacije postići će se povećanjem vidljivosti kulturne baštine na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, a to se može ostvariti boljim informiranjem, marketingom i promocijom.

Razvojni projekti predloženi u okviru Strateškog plana obuhvaćaju tri glavne cjeline – cjelovitu obnovu kulturnih dobara, revitalizaciju povijesnih građevina i izgradnju nove infrastrukture te razvoj mekane infrastrukture kreativne ekonomije. Ovom prilikom predstavljen je i okvir financiranja razvojnih projekata s fokusom na turizam i gospodarstvo grada Osijeka.

Kontakti