Tribina ISO Forum Croaticum: Kvaliteta kao moguća nova strategija razvoja Hrvatske

HGK
Sudionici skupa u Vijećnici HGK
Vrijeme održavanja: 09.03.2017.

Odjel za upravljanje kvalitetom organizirao je tribinu ISO Forum Croaticum: Primjena ISO 9001:2015. 9. ožujka u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Cilj je bio upoznavanje tvrtki i svih u lancu upravljanja kvalitetom s dobrim praksama prilagodbe i primjene upravljanja tim sustavom koji se temelji na novim zahtjevima ISO 9001:2015.

O tom je sustavu govorio prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.Tonći Lazibat, naglasivši njegovu primjenu, ne samo u realnom sektoru, već i u segmentu usluga poput obrazovanja, kulture i javne administracije. Veliku je pozornost posvetio objašnjavanju binarnog sustava visokog obrazovanja koji šira javnost još ne poznaje dovoljno pa su česte zabune. Stručna vertikala podučava kako se neki posao radi i svoje polaznike obučava za svijet rada. Akademska vertikala također podučava kako se obavlja neki posao, ali ujedno objašnjava i zašto, te time priprema studente za zapošljavanje i mogućnost bavljenja znanstvenim radom.

Prorektor Lazibat detaljno je obrazložio razlike titula koje se stječu na stručnoj vertikali od onih koje se dobivaju na akademskoj. Za ostvarenje kvalitete iznimno su važne norma i normizacija kojima se bave međunarodne organizacije zadužene za norme ISO te IEC (International Electrotechnical Commission), a za izgradnju sustava kvalitete nužna je bezuvjetna opredijeljenost uprave za kvalitetu, izrada potrebne dokumentacije, primjena sustava kvalitete u praksi te kontinuirano obavljanje unutarnje i nezavisne prosudbe sustava kvalitete. Lazibat je skrenuo pozornost i na važnost uvažavanja sedam načela upravljanja kvalitetom: usmjerenost prema kupcu, vođenje, uključenost ljudi, procesni pristup, poboljšavanje, odlučivanje na temelju činjenica te upravljanje odnosima. Jedino se tako može postići zadovoljstvo svih sudionika u procesu.

Dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete, govorio je o različitim konceptima razvoja, tj. o strategijama koje su se posljednjih 25 godina primjenjivale u našemu društvu: pretvorba i privatizacija, pristupanje euroatlantskim integracijama, štednja na svim razinama i financiranje projekata uz pomoć sredstava fondova EU. Kvalitetu vidi kao moguću novu strategiju razvoja Hrvatske, putem koje se mogu optimalno koristiti naši resursi, s ciljem povećanja konkurentnosti gospodarstva. Smatra da model kvalitete „ne košta ništa“, a naša zemlja raspolaže i više nego dovoljnom količinom znanja o kvaliteti, i na stručnoj i na znanstvenoj razini.

Da bi taj koncept zaživio, potrebna je politička odluka i konsenzus oko projekta kvalitete kao strategije. U središtu svih napora treba biti kvaliteta kao skup osobina nekog proizvoda ili usluge, koji ih čini sposobnima ispuniti zahtjeve kupaca ili korisnika. Kvaliteta je uzrok, a profit, rast BDP-a, povećanje konkurentnosti, a potom i bolji životni standard građana, logične su posljedice. Poremeti li se ovaj redoslijed, nastaju neravnoteže koje čine ograničavajući čimbenik rasta konkurentnosti gospodarstva.

Prezentacije koje su održali prorektor Lazibat i doktor Drljača možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Kontakti

  • Nevenka Gašparac voditelj Odjela Tel: +385 1 456 1551 Email: ngasparac@hgk.hr