Objavljeno: 26. 06. 2019. , Ažurirano: 28. 01. 2020.


Građevinska je aktivnost vrlo osjetljiva na ciklična kretanja, što se osobito odnosi na izdavanje građevinskih dozvola jer pri očekivanju i nastupu recesije poslovni subjekti uobičajeno prvo nastoje štedjeti smanjivanjem novih investicija. Tako je u posljednjoj globalnoj ekonomskoj krizi smanjivanje korisne površine zgrada u izdanim građevinskim dozvolama za zgrade u EU nastupilo već u 2007. godini da bi u naredne dvije godine dinamika pada nadmašila 20% godišnje. Ponovni rast korisne površine zgrada uspostavljen je u 2015. godini...

Analizu Tendencije kretanja izdanih građevinskih dozvola za zgrade u Hrvatskoj i u EU (.pdf, 312 kB) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.

Izvor: Pixabay