Vrijeme održavanja: 13.10.2021. - 14.10.2021.

Objavljeno: 04. 10. 2021. , Ažurirano: 04. 10. 2021.

DNV Adriatica d.o.o. i HGK – Županijska komora Osijek organiziraju tečaj za interne auditore prema normi ISO 45001:2018 –  upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, koji će se održati u srijedu i četvrtak, 13. i 14. rujna, od 9 do 15 sati, u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Implementiranje sustava zdravlja i sigurnosti omogućuje praćenje i upravljanje rizicima vezanim uz radno okruženje. Osoblje koje je na odgovarajući način osposobljeno za implementiranje procesa i sustava doprinijet će sistematičnosti u provođenju zahtjeva za zdravlje i sigurnost.

Teme seminara su:

  • Pregled norme
  • Svrha Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Svrha i sadržaj specifikacija/referentnih normi i njihovo razumijevanje
  • Tumačenje principa primjene ISO 45001
  • Uloge i odgovornosti Auditora
  • ISO 45001 (analiza zahtjeva) 

Predavač je Ladislav Barbarić, dipl. ing., vodeći auditor za norme ISO 9001, 14001, 45001, 50001.

Cijena kotizacije za članice HGK iznosi 1.500,00 kuna + PDV po polazniku, a uključuje materijale i vježbe za polaznike, izdavanje dvojezičnog certifikata od strane DNV Adriatica d.o.o. te ručak i osvježenje u pauzama.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je popuniti online prijavnicu u nastavku ovog teksta. Rok za prijavu je petak, 8. listopada. Ako se prijavi dovoljan broj polaznika, bit će vam poslan predračun za uplatu kotizacije.