Svijet bez gladi – primjer tvrtke Oikon


Objavljeno: 25. 11. 2020. , Ažurirano: 26. 11. 2020.


Zaorimo hrvatska polja u suradnji sa tvrtkom Oikon

Trenutačna kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poljoprivredu i prehrambenu industriju u većini zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku koja više od polovine svojih potrebnih prehrambenih proizvoda – uvozi.

Oikonovi su stručnjaci izračunali da Hrvatska ima više od 400.000 hektara nekorištenog poljoprivrednog zemljišta koje bi se vrlo brzo moglo početi obrađivati što bi uvelike pridonijelo osiguranju nesmetane i samodostatne proizvodnje hrane i pića za nacionalne potrebe. Slijedom tog izračuna, Oikon je u travnju 2020. pokrenuo inicijativu "Zaorimo hrvatska polja!" s ciljem mobilizacije hrvatskog poljoprivrednog potencijala. Inicijativa poziva sve stručnjake, poduzeća, udruge i institucije da se uključe i doprinesu prema svojim mogućnostima te pomognu Ministarstvu poljoprivrede i drugim relevantnim institucijama u osmišljavanju i provođenju mjera nužnih za jačanje hrvatske poljoprivrede.

"Interes je bio iznimno velik i dobili smo podršku HGK i mnogih drugih partnera za koje vjerujemo da će svojom stručnošću i angažmanom moći doprinijeti inicijativi. Samodostatna i održiva proizvodnja hrane nije problem koji se može riješiti individualnim pristupom, nego zahtjeva kolektivni pristup, energiju i dobru volju", kaže Dalibor Hatić, direktor tvrtke Oikon.

Prema Organizaciji za prehranu i poljoprivredu UN-a, da bi poljoprivreda i prehrana postale održive, morat će se postići značajan iskorak u učinkovitosti korištenja resursa, zaštiti okoliša i postizanju otpornosti sustava. Time se ujedno doprinosi i ostvarenju Ciljeva održivog razvoja UN-a, globalnog programa za postizanje održivog i pravednog razvoja do 2030. godine, čija je provedba već sada izuzetno zahtjevna zbog pandemije, ali je i poticaj za brže rješavanje problema.