Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori


"Narodne novine" broj 66/91.

Članak 18. 

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti. Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na područje Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza članica Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta i općih akata Hrvatske gospodarske komore. 

Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim općim aktom skupštine uređuje se način izbora, nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastava i organizacija suda časti te postupak pred sudom časti.