Pravilnik o Sudu časti pri HGK


Nadležnost Suda časti, njegov ustroj, rokovi za podnošenje prijave i njeni obvezni elementi, tijek postupka pred Sudom te vođenje registra mjera uređeni su:

Pravilnikom o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj 66/06., 114/06. - ispravak Pravilnika),

Pravilnikom o Izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj 129/07., 8/08. -ispravak Pravilnika),

Pravilnikom o Izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj 74/15.).

Pravilnikom o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori -  interni pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj 6/18.)

 

(NAVEDENE DOKUMENTE MOŽETE PRONAĆI U PRATEĆIM DOKUMENTIMA NA DNU STRANICE.)