Popis sudaca prvostupanjskih vijeća


Suce Suda časti imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na mandat od četiri godine. Po isteku mandata, iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Odluka o imenovanju sudaca na listu sudaca za prvostupanjska i drugostupanjska vijeća, za mandatno razdoblje 2014. do 2018., objavljena je „Narodnim novinama“ broj 94/14.

 

Lista sudaca za prvostupanjska vijeća Suda časti

a) nezavisni pravni stručnjaci

1. Lucija Butigan, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

2. Lenka Ćorić, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

3. Ante Galić, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

4. Magda Gligora – Tripalo, sutkinja, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

5. Dražen Jakovina, zamjenik predsjednika Građanskog odjela, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

6. Verica Kos, sutkinja, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

7. Ksenija Kuharić Mikleušević, dipl. iur. sudska savjetnica, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

8. Željko Orešković, sudac, u mirovini, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

9. Vesna Malenica, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

10. Diana Preglej, sutkinja Građanskog odjel, Županijski sud Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

11. Nikola Ribarić, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amrušava 2/II, Zagreb

12. Vesna Sremac Šoštar, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amrušava 2/Il, Zagreb

13. Ivan Vladić, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

14. Marijan Vugić, sudac Građanskog odjela, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

15. Gordan Zubak, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

16. Darko Župančić, sudac i predsjednik Općinskog suda u Samoboru, Obrtnička 2, Samobor

17. Branka Pleskalt, predsjednice, Trgovački sud u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, Bjelovar

18. Nataša Miletić, sutkinja, Općinski sud u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18, Čakovec

19. Emir Čustović, sudac, Županijski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik

20. Srđan Gavranić, sudac, Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik

21. Slavka Nikšić, sutkinja, Općinski sud u Gospiću, Alojzija Stepinca 3, Gospić

22. Alenka Laptalo, sutkinja, Županijski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

23. Jadranka Mađeruh, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

24. Romana Mališ, sutkinja, Općinski sud u Krapini, Trg dr. Mirka Dražena Grmeka 1, Krapina

25. dr. sc. Sanja Zagrajski, sutkinja, Županijski sud u Osijeku, Europska avenija 7, Osijek

26. Jadranka Pajur Vranješ, sutkinja, Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka ulica br. 2, Osijek

27. Ilka Leko, sutkinja Općinski sud u Požegi, Svetog Florijana 2, Požega

28. Mirella Rodin, sutkinja, Općinski sud u Rabu, Bobotine ulice 1, Rab

29. Ivan Vučemil, predsjednik Građanskog odjela, Županijski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka

30. Zoran Sršen, predsjednik Kaznenog odjela, Županijski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka

31. Ljiljana Milina, sutkinja, Županijski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sisak

32. dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

33. Irena Dikanović Terzić, sutkinja Građanskog odjela, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, Slavonski Brod

34. Vesna Vukelić, sutkinja, Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, Trg Pobjede 13, Slavonski Brod

35. Nada Kemec, dipl. iur., javni bilježnik, Javnobilježnički ured Nada Kemec, Trg Pobjede 22 Slavonski Brod,

36. mr.sc. Dražan Penjak, sudac, Županijski sud u Splitu, Gundulićeva 29a, Split

37. Marija Balić Jurišić, sutkinja, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

38. Katarina Pažanin, sutkinja, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

39. dr. sc. Mladen Pavlović, sudac u mirovini, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

40. Kornelija Knežević, sutkinja, Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Stjepana Radića 81/11, Šibenik

41. Dijana Hofer, sutkinja, Županijski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, Varaždin

42. Jasna Lekić, predsjednica, Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radića 2, Varaždin

43. Mirjana Jelavić, sutkinja, Općinski sud u Virovitici, Tomaša Masaryka 8, Virovitica

44. Ivica Grubišić, sudac, Općinski sud u Vukovaru, Županijska 31, Vukovar

45. Marin Grbić, sudac i predsjednik Građanskog odjela i zamjenik predsjednika suda, Županijski sud u Zadru, Borelli 9, Zadar

46. Ardena Bajlo, predsjednika suda, Trgovački sud u Zadru, Ulica Franje Tuđmana 35, Zadar

47. Tomislav Jurlina, sudac, Trgovački sud u Zadru, Ulica Franje Tuđmana 35, Zadar

 

b) predstavnici trgovaca u smislu članka 105. Zakona o zaštiti potrošača

1. Branka Andrassy, dipl. iur., direktor, Odjel pravnih i kadrovskih poslova, TESLA ŠTEDNA BANKA d.d., Trg J. F. Kennedya 6B, Zagreb,

2. Suzana Audić Vuletić, dipl iur., direktor pravne službe, INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb,

3. Vinko Berković, dipl. iur., stručnjak za radno pravo, Odjel za upravljanje Ijudskim resursima, Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb

4. Antonija Drozdek, dipl. iur., viši stručni suradnik, Služba naplate loših plasmana, ERSTE CARD CLUB d.o.o., Praška 5, Zagreb

5. mr.sc. Josipa Jurinić, dipl. iur., glavni pravni savjetnik, Ericsson Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, Zagreb

6. Natalija Kovač Luketić, dipl. oec., rukovoditelj komercijale, IVANIĆPLAST d.o.o., Vukovarska 6. Ivanić Grad

7. Aida Marijan, dipl. iur., direktor pravnih poslova i zastupanja, Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 2, Zagreb

8. Narcisa Knežević, dipl. iur., rukovoditelj Sektora za potporne poslove, Odjel za pravne poslove, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

9. Siniša Radaković, dipl. iur., direktor, Služba za štete imovine, odgovornosti i nezgode, Allianz Zagreb d.d., Selska cesta 136-138, Zagreb

10. Alojzije Sobočanec, dipl. oec., predsjednik Uprave, Međimurjeplet d.d., Zagrebačka 42, Čakovec

11. Andrijana Bilić, mag. oec., asistentica direktora, PEMO CENTAR d.o.o., Vukovarska 26, Dubrovnik

12. Đuro Bratićević, dipl. oec., prokurist, PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o., Ćira Carića 1, Dubrovnik

13. Danijela Jurčević, dipl. iur, pravnik i predsjednica Nadzornog odbora, PPK karlovačka mesna industrija d.d., Selce ulica 33, Karlovac

14. Vladimir Hristov, dipl. ing. strojarstva, direktor, ADRIADIESEL d.d. , Mala Švarča 155, Karlovac

15. Valent Vrhovski, dipl. oec., direktor, Wrhovski d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, Koprivnica

16. Goran Fabijančić, dipl. ing strojarstva, CENTAR ENERGIJE d.o.o., Reisnerova 64, Osijek

17. mr. sc. Luka Gabrić, dipl. ing. strojarstva, direktor, Domino d.o.o. za trgovinu, razvoj i proizvodnju, Šumska 2, Osijek

18. dr. sc. Ivan Križek, dr. med. vet., stručni suradnik, PHOENIX Farmacija d.d., Vinkovačka 61a, Osijek

19. Igor Ružička, dipl. iur., izvršni direktor Sektora ljudskih resursa, Belje d.d., Svetog I. Krstitelja 1a, Darda

20. Sanela Vidić Popović, dipl. iur. pomoćnik direktora za pravne, opće i poslove upravljanja osobljem, Zračna luka Osijek d.o.o., Vukovarska ulica 67, Klisa

21. Vesna Vujaklija, dipl. iur., rukovoditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova, prokurist, DVORAC d.o.o. za komunalnu djelatnost, Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo.

22. Zlatko Škunca, dipl. ekonomist za hoteljerstvo, direktor Sunturist d.o.o., Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića bb, Novalja ( za područje Županijske komore Otočac)

23. Dajana Hart, univ. spec. oec., voditelj knjigovotstva, Alles d.o.o., Indistrijska ulica 40, Požega

24. Miroslav Šarić, dipl. oec., financijski direktor, SPIN VALIS d.o.o., Industrijska 24, Požega

25. Ivica Pranić, dipl. iur., rukovoditelj za pravne, kadrovske i opće poslove, Hrvatska elektroprivreda d.d. DP ELEKTRA POŽEGA, Primorska 24, Požega

26. Robert Posavec, dipl. oec i master of busines administration, član uprave, Kostel promet d.o.o., Janka Leskovara 36/3, Pregrada

27. Ester Buić, dipl. iur. rukovoditelj pravne službe i službe osiguranja za Grupu Uljanik, Uljanik Zajednički poslovi d.d., Flaciusova 1,Pula

28. Lea Išić, dipl. iur. samostalni pravnik 2., Odjel za pravne poslove, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROISTRA PULA, Vergerieva 6, Pula

29. mr. sc. Jadranka Vukmirović, dipl. oec., direktor, Maksim jet d.o.o., Industrijska 11a, Pula

30. Arsen Randić, dipl. iur., direktor, Sektor kadrovsko-pravnih poslova, Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka

31. Vesna Glavica Svoboda, dipl. oec., prokurist, Hoteli DAIM d.o.o., Dubrovačka 4, Kutina (za područje Županijske komore Sisak)

32. Ivan Guberac, dipl. iur., Kožul d.o.o., Vinogradska 2G, Slavonski Brod

33. Ante Viđak, dipl. iur., samostalni pravnik 4, Služba za potporne poslove, Odjel za pravne poslove, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Elektrodalmacija Split, Poljička cesta 73

34. Dražen Bumbak, dipl. ing. elektrotehnike, član uprave, Gambi d.o.o., Novo naselje 28, Bilice

35. Jelena Stankus – Tkalec, magistra prava, direktor, Varteks Esop d.o.o. i predsjednica Nadzornog odbora Udruga malih dioničare Varteks d.d., i pomoćnik izvršnog direktora, Sektor pravnih poslova, Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin

36. Mario Bobanac, dipl. ing. strojarstva, direktor Zanatpromet-trgovina d.o.o., Strossmayera 4, Virovitica

37. Leon Piperković, mag.oec., ICT voditelj&Business Manager, Vinkoprom d.o.o., Hrvoja Vukčića Hrvatinića 108, Vinkovci (za područje Županijske komore Vukovar)

38. mr. sc. Eugene Sorić, dipl. ing. fizike, direktor, HOSTING INTERNATIONAL d.o.o., dr. Franje Tuđmana 52a, Zadar

c) predstavnici potrošača:

1. Ana Cerovski, dipl. iur. u mirovini, Skokov prilaz br 1, Zagreb

2. Asta Kovačić, prof. engleskog. jezika i književnosti, u mirovini, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/2, Zagreba

3. Vlasta Lehki, dipl. iur., u mirovini, Naserov trg 11, Zagreb

4. Vladimir Njegovan, dipl. ing. el., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača i stalni sudski vještak Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu, Ozaljska 93/2, Zagreb

5. Jasna Pongrac, dipl. oec., u mirovini, član »Potrošač«, Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske, Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb

6. dr. sc. Dinko Pezelj, dipl. ing., u mirovini, Tomićeva 10, Zagreb

7. mr. sc. Ilija Rkman, voditelj i savjetnik za opća prava potrošača i EU politiku potrošača, Savjetovalište za zaštitu potrošača u Zagrebu, Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb

8. Ivan Gluhak, mag. ing. techn. graph., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

9. Tomislav Lončar, dipl. ing. sigurnosti, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

10. Milo Sekulić, dipl. iur., član, Udruga za edukaciju i zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije »Garešnica«, Vladimira Nazora 25/I, Garešnica, za područje ŽK Bjelovar i ŽK Virovitica)

11. Stjepan Marciuš, profesor obrane i zaštite, u mirovini, član, Međimurski potrošač – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske, Schulteissova 19, Čakovec

12. Mladen Juras, dipl. ing. sigurnosti, smjer zaštite na radu, član, Udruga za zaštitu potrošača »Dubrovački potrošač«, Vladimira Mačeka 102, Dubrovnik,

13. Srećko Curman, dr. med. vet., predsjednik, »Korana« Udruga za zaštitu potrošača grada Karlovca, Kneza Branimira 15, Karlovac

14. Željko Tomašić, magistar inženjer građevinarstva, predsjednik, Regionalna organizacija zaštite potrošača, Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac

15. mr. sc. Josip Žufika, dipl. iur., predsjednik, Udruga pravde za zaštitu potrošača Hrvatske, Pravno savjetovalište, Tarašćice 18, Koprivnica,

16. Nikola Plačko, dip. ing. poljoprivrede, predsjednik, Udruga za zaštitu potrošača Krapinsko-zagorske županije, Velika Ves 132A, Lepajci,

17. Marija Duljković, dipl. oec., u mirovini, član, Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana »Potrošački forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b Osijek

18. Branka. Lacković, dipl. oec., savjetnik za područje trgovine, Savjetovalište za zaštitu potrošača Osijek i član, Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana »Potrošački forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b, Osijek

19. Vlasta Radaković, dipl. iur., član, Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana »Potrošački forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b, Osijek

20. Daniel Majer, mag. iur., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Ispostava Požega

21. Ljiljana Kurteš, dipl. iur., član, Društvo za zaštitu potrošača Istre u Puli, Keršovanijeva 27, Pula

22. Branko Raste, dip. iur. u mirovini, član, Društvo za zaštitu potrošača Istre u Puli, Keršovanijeva 27, Pula

23. Helena Brkljača, dipl. oec., član, Društvo za zaštitu potrošača Istre u Puli, Keršovanijeva 27 , Pula (za područje Županijske komore Rijeka)

24. Luka Čiča, dipl. iur., član, Društvo za zaštitu potrošača Istre u Puli, Pula, Keršovanijeva 27 (za područje Županijske komore Rijeka)

25. Zagorka Krvavica, dipl. ing. elektrotehnike, savjetnica za telekomunikacije, Savez udruga za zaštitu potrošača, Savjetovalište za Dalmatinsku regiju, Zrinsko-Frankopanska 2b, Split

26. Darija Najev Jurač, dipl. iur., savjetnica za prava potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Zrinsko-Frankopanska 2B, Split

27. Lovorka Bujas, dipl. oec., član, dopredsjednica i glasnogovornica, Društvo za zaštitu potrošača »Šibenski potrošač« – Šibenik, Kralja Zvonimira 42, Šibenik

28. Vladimir Slunjski, dipl. iur., član, Upravnog odbora, Udruga za zaštitu prava potrošača »Varaždinski potrošač«, Juraja Križanića 33, Varaždin

29.Zoran Seidl, dipl. iur., član, Udruga za zaštitu prava potrošača »Varaždinski potrošač«, Juraja Križanića 33, Varaždin

30. Ljiljana Nenadović, dip. iur., član, Društvo za zaštitu potrošača u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Priljevo 70, Vukovar

31. Nenad Vertovšek, dipl. politolog, član, Udruga za zaštitu potrošača »Zadarski potrošač«, Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar