Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore je na sjednici 26. lipnja 2017. godine donio odluku o imenovanju Jasne Omejec predsjednicom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i predsjednicom Suda časti pri HGK.

Jasna Omejec redovita je profesorica na Katedri za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Budući da se godinama bavi upravnim pravom, europskim administrativnim pravom, zaštitom ljudskih prava i temeljnih sloboda, te da je bila sutkinja i predsjednica Ustavnog suda RH, svojim će radom i djelovanjem u Centru za mirenje i Sudu časti pridonijeti ugledu Centra i Suda, razvoju izvansudskog rješavanja sporova te promicanju politike zaštite potrošača u Centru i Sudu časti, kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj.