Izdavanje uvjerenja o neizricanju stegovne mjere

Sud vodi i registar pravomoćno izrečenih mjera te na zahtjev članica izdaje uvjerenje o neizricanju mjere kao dokaz dobrog ugleda članice. Za izdavanje uvjerenja ne naplaćuje se pristojba. U dosadašnjoj praksi takva su uvjerenja izdavana u svrhu:

  • sudjelovanja članica na javnim natječajima,
  • izdavanja ili produženja licencije za obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu,
  • obavljanja taxi službe,
  • upisa stranih tvrtki u Registar uvoznika
  • izdavanja licencije za prijem učenika na naukovanje

Obrazac za izdavanje uvjerenja možete pronaći u pratećim dokumentima. 

Contacts

  • Sud časti pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudcasti@hgk.hr Tel: +385 1 4848-624 Tel 1: +385 1 4848-628 Fax: +385 1 4848-625
  • prof.dr.sc. Jasna Omejec Tel: Email: sudcasti@hgk.hr
  • Zdravka Kezele-Kokorić Court of Honour secretary Tel: +385 1 484 8624 Email: zkezele@hgk.hr
  • Blanša Ažić Manevski Expert Officer Tel: +385 1 456 1504 Email: bmanevski@hgk.hr
  • Nataša Cigetić Expert Officer Tel: +385 1 484 8628 Email: ncigetic@hgk.hr