Izdavanje uvjerenja o neizricanju stegovne mjere


Sud vodi i registar pravomoćno izrečenih mjera te na zahtjev članica ili ureda državne uprave pojedine županije  izdaje uvjerenje o neizricanju mjere kao dokaz ugleda članice. Za izdavanje uvjerenja ne naplaćuje se pristojba. U dosadašnjoj praksi takva su uvjerenja izdavana u svrhu:

  • sudjelovanja članica na javnim natječajima,
  • izdavanja ili produženja licencije za obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu,
  • obavljanja taxi službe,
  • upisa stranih tvrtki u Registar uvoznika
  • izdavanja licencije za prijem učenika na naukovanje.

 Obrazac za izdavanje uvjerenja možete pronaći u pratećim dokumentima