Program stručnog ispita


PROGRAM STRUČNOG ISPITA OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ISPITNE PREDMETE:

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

a. Prostorno uređenje

b. Gradnja