Katalog ispitnih pitanja za stručni ispit


U nastavku možete preuzeti popise pitanja za stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina što ne isključuje mogućnost da na ispitu bude postavljeno i neko drugo pitanje koje je obuhvaćeno programom stručnog ispita a nije navedeno u katalozima ispitnih pitanja.

Program stručnog ispita:

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

a. Prostorno uređenje

b. Gradnja