Ispitni rokovi


OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

ISPITNI ROK: 

1. Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:

- SSS – najmanje završena srednja škola ( dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi )

- prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

- dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

  • kopija uplatnice za stručni ispit u iznosu od 1.100,00 kuna ili
  • kopija uplatnice za popravni ispit u iznosu od 220,00 kuna po predmetu

2. Prijave i rokovi vezani uz stručni ispit:

Ispit se prijavljuje do 

Prijave za stručni ispit dostavljaju se pismeno na obrascu:

N-1. Prijava za polaganje STRUČNOG ISPITA za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Uz prijavu za polaganje ispita obavezno priložiti:

- dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti (prilaže se preslika svjedodžbe mature odnosno diplome),

- kopiju osobne iskaznice

Zaprimljene prijave bez gore navedenih priloga nećemo moći uvažiti.

Ukoliko ste se već prije prijavljivali za polaganje stručnog ispita (odgađali ga, imate popravni ispit, ili ste pali ispit) molimo Vas da nam to naznačite u rubrici 12 prijave. (Posebna napomena: kandidat već ima položeni stručni ispit)

Naknadu za stručni ispit plaća kandidat i to:

- Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 1.100,00 kuna
– Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća iznos od 220,00 kuna po predmetu

Upute za uplatu naknade za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina:

PLATITELJ:

PRIMATELJ:

IME I PREZIME / NAZIV PODUZEĆA

ADRESA

OIB

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

ROOSEVELTOV TRG 2

10000 ZAGREB

 

IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295

POZIV NA BROJ: 05-2493730 *

OPIS PLAĆANJA:  ispit nekretnine*

* Prilikom uplate molimo obavezno navesti.

 

Račun za plaćenu naknadu za polaganje stručnog ispita bit će Vam dostavljen u najkraćem mogućem roku nakon provedenog ispita.

Kandidati će putem web adrese www.hgk.hr, rubrika Stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina, podrubrika Raspored polaganja ispita za prijavljene kandidate biti obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.

3. Prijave za stručni ispit uz dokaz stručnosti i kopiju osobne iskaznice dostaviti u navedenom roku na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Sektor za trgovinu

Rooseveltov trg 2

10000 ZAGREB

e-mail: pisarnica@hgk.hr