Vrijeme održavanja: 16.03.2019. - 17.03.2019.

ŽK Virovitica već je tradicionalno jedan od organizatora stručnih predavanja u sklopu Viroexpa, međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede u Virovitici.

Na 24. Viroexpu, koji će se održavati u Virovitici od 15. do 17. ožujka, ŽK Virovitica dogovorila je šest stručnih predavanja. 
Predavanja će se održavati u subotu i nedjelju, 16. i 17. ožujka, u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.


Program stručnih predavanja:

Subota, 16. ožujka:

  9:30 – 10:15:   Od klasične do elektroničke trgovine, Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10:20 – 11:05:   Upravljanje rizicima prema normi 9001:2015, Tonći Lazibat, prorektor, Sveučilište u Zagrebu    

11:10 – 11:55:   Strategija i konkurencija, Jurica Pavičić, dekan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12:00 – 12:45:   Utjecaj aktivnosti na sigurnost i uspješnost poslovanja, Lajoš Žager, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu             

12:50 – 13:35:   Adekvatna prometna infrastruktura – poticajni faktor gospodarskog razvoja, Nataša Drvenkar, prodekanica, Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 
Nedjelja, 17. ožujka:

10:00 – 11:00: Utjecaj pesticida na pčele, Nediljko Landeka