Objavljeno: 22. 05. 2020. , Ažurirano: 22. 05. 2020.

Europska komisija je 20. svibnja predstavila strategiju Od polja do stola koja je jedan od ključnih elemenata Europskog zelenog plana te okvir za velike promjene u poljoprivredi. 

U Startegiji su predstavljeni konkretni ciljevi kao što su smanjenje upotrebe i rizika kemijskih pesticida i upotreba opasnijih pesticida za 50 posto do 2030. godine, smanjenje gubitka hranjivih tvari za najmanje 50 posto, a da se pritom ne smanji plodnost tla, smanjenje upotrebe gnojiva za najmanje 20 posto do 2030. godine, smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja i akvakulturu za 50 posto do 2030. godine. Navodi se i važnost ekološke poljoprivrede te će Komisija potaknuti razvoj poljoprivrednih površina za ekološki uzgoj u EU kako bi 25 posto ukupnog poljoprivrednog zemljišta do 2030. godine bilo pod ekološkom proizvodnjom.

Procjenjuje se da se više od 950.000 smrtnih slučajeva u EU 2017. moglo pripisati nezdravoj prehrani (jedan od pet). Stvaranjem zdravog prehrambenog okružja, izbor zdravog i održivog rješenja postaje jednostavan. Predlaže i označivanje hrane kako bi se potrošačima omogućilo da odaberu zdravu i održivu prehranu te jačanje borbe protiv rasipanja hrane.

Prijenos znanja je ključan, stoga će poljoprivrednicima u tranziciji pomoći poljoprivredne savjetodavne usluge i sustav podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Predviđeno je ulaganje 10 milijardi eura u okviru programa Obzor Europa u istraživanje i inovacije u vezi s hranom, biogospodarstvom, prirodnim resursima, poljoprivredom, ribarstvom, akvakulturom i okolišem.

"Kriza uzrokovana koronavirusom pokazala nam je koliko smo ranjivi i koliko je važno ponovno uspostaviti ravnotežu između ljudskog djelovanja i prirode. Klimatske su promjene i gubitak bioraznolikosti u ovom trenutku velika opasnost za čovječanstvo. U središtu su zelenog plana strategija za bioraznolikost i strategija od polja do stola, koje pozivaju na novu, bolju ravnotežu prirode, prehrambenih sustava i bioraznolikosti, zaštitu zdravlja i dobrobiti naših građana te istovremeno povećanje konkurentnosti i otpornosti EU. Te su strategije važan dio velike tranzicije koju pokrećemo", izjavio je Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije.

Dodatne informacije i prateći dokumenti dostupni su na internetskoj stranici Europske komisije.