Objavljeno: 01. 07. 2020. , Ažurirano: 01. 07. 2020.


Djelatnost tehničkog projektiranja je djelatnost koja s gotovo 13 posto (20.166) sudjeluje u ukupnom broju aktivnih pravnih subjekata (127.081) i s 4,73 posto (63.194) sudjeluje u ukupnom broju zaposlenih u Republici Hrvatskoj (1.334.369). U 2018. godini djelatnost je zapošljavala više od 24 tisuća zaposlenih, što čini gotovo 33 posto ukupnog broja zaposlenih područja M (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti), a 2,39 posto ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj (na osmom mje-stu po zaposlenosti u gospodarstvu RH). Uz to, djelatnost je po broju zaposlenih u 2018. godini zabilježila i povećanje od 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, što upućuje na blagi trend rasta zapošljavanja.

Oporavku djelatnosti najviše su pridonijeli pozitivni trendovi na razini ukupnog gospodarstva te oporavak sektora graditeljstva i znatan rast turizma i industrije. Tijekom 2019. godine intenzivirala se izgradnja hotela, društveno poticana stanogradnja (program POS), industrijskih zgrada i skladišta (porast od 3 posto), dok je smanjena izgradnja telekomunikacijskih (0,6 posto) i prometnih građevina (2,3 posto).

Publikaciju Pregled osnovnih statističkih pokazatelja u djelatnosti tehničkog projektiranja, 2018. – 2019. možete preuzeti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.