Na osnovačkoj skupštini Zajednice pravnika članica Hrvatske gospodarske komore održanoj 20. travnja 2016. u Vijećnici HGK za predsjednicu Zajednice izabrana je članica Uprave tvrtka Končar elektroindustrija d. d. Marina Kralj Miliša, dok je zamjenica predsjednice direktorica Sektora za internu reviziju Hrvatske elektroprivrede d. d. Mirjana Vučić.

“Kroz rad Zajednice nastojat ćemo pravnicima u gospodarstvu pružiti dignitet, potaknuti i objediniti djelovanje članova u RH te afirmirati ovu djelatnost u domaćim i međunarodnim okvirima. Potrebna nam je međusobna sinergija te više zajedničke angažiranosti, a HGK će nam dati dodatni legitimitet”, istaknula je Kralj Miliša te dodala kako pravo živi u gospodarstvu, a ne samo u sudištima.

Osnovna ideja osnivanja ove Zajednice je strukovno okupljanje pravnika radi promicanja interesa pravne struke i profesionalnog položaja pravnika koji rade u trgovačkim društvima. Zajednica pravnika je osnovana i radi razmjena informacija i iskustava u radu pravnika koji rade u trgovačkim društvima i ostvarivanja suradnje s drugim organizacijama i institucijama. Također, zadatak Zajednice pravnika je ostvarivanje mogućnosti dodatnog djelovanja na zakonodavnom području sudjelovanjem u kreiranju nacrta propisa kao i neposrednog praćenja pravne stečevine EU za potrebe članica.

“Važne su nam aktivnosti vezane uz područje zakonodavnih inicijativa, a kao dio HGK očekujemo da ćemo na vrijeme moći razmotriti prijedloge zakona, osigurati zakonodavnu inicijativu od interesa za trgovačka društva te uključivanje u formalnu strukturu, odbore itd.”, rekla je Kralj Miliša te navela kako će se jače angažirati u radu Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK, raditi na ostvarivanju preduvjeta za donošenje etičkog kodeksa Zajednice, provoditi suradnju s fakultetima, komorama i drugim asocijacijama te poticati izvrsnost članstva kroz obrazovanje i edukacije u organizaciji Komore. “Također ćemo nastojati učlaniti Zajednicu u međunarodne organizacije kako bi stekli dodatno iskustvo za moguće dobivanje sredstava za snažniji rad”, napomenula je Kralj Miliša.

Za poslovnu je tajnicu Zajednice izabrana tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK Andreja Čavlina. Na skupštini je usvojen i Poslovnik o radu Zajednice te Program rada.