Etički kodeks arbitara možete pronaći ovdje.

Arbitri koje su imenovale stranke ili ovlaštenik imenovanja u arbitražnim postupcima pred Sudištem potpisuju Izjavu o prihvaćanju dužnosti, raspoloživosti te o neovisnosti i nepristranosti.

Izjava arbitra o prihvaćanju dužnosti, raspoloživosti te o neovisnosti i nepristranosti - Zagrebačka pravila 2011. i ranija 

Izjava arbitra o prihvaćanju dužnosti, raspoloživosti te o neovisnosti i nepristranosti - Zagrebačka pravila 2015.

Arbitri Sudišta prilikom izrade nacrta arbitražnog pravorijeka mogu se koristiti sljedećim Podsjetnikom o mogućem sadržaju pravorijeka.