Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom, uz primjenu pravila postupanja propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10). Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove koji za cilj imaju zaštitu osoba i imovine a osobito osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora, neposredna tjelesna zaštita ( tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša i osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Potpuni popis članova Vijeća Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Istražne i zaštitne djelatnosti po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti spadaju u grupaciju N 80. Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti osnovano je 07. studenoga 1997. godine na plenarnoj sjednici svih zaštitarskih tvrtki koje su do tada ishodile odobrenje za rad. Na toj konstituirajućoj skupštini Udruženja izabrano je Vijeće Udruženja.

Cilj Udruženja jest unaprjeđivanje zaštitarske djelatnosti kroz usklađivanje međusobnih interesa i odnosa zaštitarskih tvrtki te kroz uspostavljanje čvrste veze sa resornim ministarstvom, Ministarstvom unutarnjih poslova, a kroz to i Vladom a vezano uz nadzor rada zaštitarskih tvrtki i provođenje Zakona.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA I VIJEĆA UDRUŽENJA

Zdravko Prša, ravnatelj, Q SEC  - Ustanova za izobrazbu zaštitara kritične infrastrukture

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA I VIJEĆA UDRUŽENJA

Lidija Stolica, izvršni direktor, Salon bankarske opreme – Ozimec d.o.o.

 

Poslovni tajnik Udruženja

Dario Kovačević, viši stručni suradnik
Hrvatska gospodarska komora,
10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2
Tel: 01/456-1740
Mob: 091/2258 333
E-mail: dkovacevic1@hgk.hr