Prepoznavši važnost znanja i učenja u svim segmentima života pojedinca, Odjel za obrazovanje osnovan je s ciljem zastupanja interesa članica u području obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala. Naša misija je razvijanje svijesti rukovodstva tvrtki da su znanja i vještine zaposlenika conditio sine qua non u razvoju gospodarstva. U današnje vrijeme suvremeno tržišno gospodarstvo iziskuje brzo prilagođavanje zahtjevima tržišta, zbog čega cjeloživotno učenje tako postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Shvaćanjem da ljudski kapital predstavlja glavni izvor konkurentske sposobnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali postati središtem pažnje menadžmenta ljudskih potencijala. Jedini resurs poduzeća koji odlučuje koristiti svoje potencijale ili ne, je ljudski resurs. Poznavajući potrebe, motive i želje svakog zaposlenika moguće je motiviranjem aktivirati njegove potencijale kako bi doprinosio napretku i samoj konkurentnosti organizacije u kojoj djeluje.

Odjel obavlja poslove vezane za suradnju s institucijama i nadležnim tijelima u području obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga i mišljenja na javne politike i strateške dokumente iz područja obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala zastupajući interese članica; prati, analizira i informira članice o relevantnim novostima/promjenama u zakonskim regulativama; potiče aktivno uključivanje gospodarstvenika u provedbi mjera na lokalnoj razini; inicira i sudjeluje u provedbi projekata financiranih iz programa EU u području obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala; organizira i provodi aktivnosti edukacije; promovira implementaciju strategije cjeloživotnog učenja putem poboljšanja kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja i osposobljavanja, kako bi opremile pojedince vještinama potrebnim modernoj radnoj snazi u društvu utemeljenom na znanju; osigurava podršku aktivnostima zajednica koje djeluju unutar Odjela.