Odjel za informacijsku sigurnost


Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT) je najprodornija tehnologija današnjice, nalazi primjenu u svakoj grani gospodarstva, u svim područjima znanosti, te u državnim institucijama i društvu uopće.

Znanje i inteligentno korištenje informacija postaju ključni faktori novog gospodarstva, te se umjesto naziva "informacijsko društvo" sve više upotrebljava i naziv "društvo znanja".

U svom razvitku, Hrvatska mora užurbano slijediti i sustići razvijeni svijet, a uporaba suvremene ICT osnovni je preduvjet priključivanja Europskoj zajednici. Njezina primjena pridonijet će općem napredku zemlje kroz povećanje produktivnosti u gospodarstvu, pristupa globalnom tržištu, smanjenju troškova državne uprave, povećanju kvalitete usluga i učinkovitosti rada javnih službi.

Primjena ICT tehnologija u gospodarstvu sastavni je dio strategije i poslovne politike HGK, kao infrastrukturnog dijela stvaranja uvjeta za povećanje robne razmjene hrvatskih tvrtki, naročito sa svijetom, čiji je provoditelj Služba za informacijsku sigurnost i upravljanje kvalitetom.

Naša je vizija biti i dalje najznačajni davatelj poslovnih informacija, uvođenjem novih informacijskih servisa za potrebe HGK a time i hrvatskog gospodarstva i njihovih potencijalnih i sadašnjih poslovnih partnera u inozemstvu.

Naša je misija učinkovito održavanje i unapređivanje informatičkog sustava HGK, te osiguravanje visokog stupnja sigurnosti cjelokupnog sustava.

Naši osnovni ciljevi su

  • Stvaranje uvjeta za veće korištenje IT tehnologija u HGK
  • Značajnije korištenje informacijskih usluga HGK od strane gospodarskih subjekata iz zemlje i inozemstva radi stvaranja uvjeta za povezivanje potencijalnih poslovnih partnera i povećanje robne razmjene