Sjednica Strukovne skupine dizajnera, grafičara i nakladnika HGK ŽK Rijeka

HGK
HGK

Sjednica Strukovne skupine dizajnera, grafičara i nakladnika HGK – ŽK Rijeka održala se 17. siječnja u HGK – ŽK Rijeka.

Tema je radnog dijela sjednice bila Objedinjavanje zajedničkih prijedloga za predstavljanje i promociju knjige i izdavaštva koji bi se predložili u službeni program aktivnosti EPK 2020.

Prema zaključku sjednice strukovne skupine održane 12. 12. 2017., nakladnici su dostavili spomenute prijedloge.

Prijedloge su na sjednici naveli Naklada Uliks, Lektira d. o. o., Naklada Val d. o. o., Dušević & Kršovnik d. o. o. i Welt d. o. o. Naknadno će u pisanom oblikom prijedloge dostaviti i tvrtke Extrade d. o. o. i Rima d. o. o.

Svi su prijedlozi ocijenjeni kvalitetnima te su prihvaćeni.

Na sjednici su bili prisutni i predstavnici grafičara koji su predložili da se u sklopu predstavljanja Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020 na poseban način istakne činjenica da je grad Rijeka imao prvu tiskaru u Hrvatskoj i da se na određeni način posebnim edukativnim sadržajima ta činjenica istakne.

Na sjednici je bio prisutan i Oliver Kamenečki koji je predstavio Projekt gradskog vodiča s naglaskom na kulturne sadržaje, koji se s pomoću aplikacije mogu preuzeti na pametnim telefonima. Projekt je dobio europska sredstva i njegova realizacija počinje neovisno o EPK.

Svi će prijedlozi biti objedinjeni i nakon toga će se uputiti poziv direkciji EPK 2020 za zajednički sastanak na kojem će im oni biti predstavljeni.