Vrijeme održavanja: 08.03.2017.

Objavljeno: 03. 03. 2017. , Ažurirano: 10. 03. 2017.

Prva ovogodišnja sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ) održala se u srijedu, 8. ožujka u ŽK Sisak.

Tatjana Puškarić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i ljudske resurse u Razvojnoj agenciji SMŽ SI-MO-RA, na sjednici je predstavila inicijativu osnivanja Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva, čiji je cilj potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u području društvenog poduzetništva te tako istodobno pridonijeti povećanju broja radnih mjesta i smanjenju socioekonomskih problema u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Svrha je Radne skupine za razvoj društvenog poduzetništva unaprijediti proces zapošljavanja, poticati samozapošljavanje i promicanje socijalne kohezije i uključivanja ranjivih skupina u gospodarski i društveni život zajednice, osmišljavanjem i provođenjem mjera i aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem, s ciljem praćenja i revidiranja Strategije razvoja ljudskih potencijala te Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije. Nakon dobivene suglasnosti za ovu inicijativu, od svih članova Skupštine, Odluka o osnivanju bit će usvojena na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

LPZ SMZ 0803_2.jpg

Tajnica LPZ-a SMŽ, Štefica Tominović, rukovoditeljica Odjela za provođenje projekata u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Sisak, predstavila je novi modalitet natječaja u najavi Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza III te izvješća o radu LPZ-a za 2016. godinu. Predstavljen je i Akcijski plan djelovanja LPZ-a SMŽ za 2017. godinu.

Skupštinu LPZ-a čine svi partneri potpisnici sporazuma o partnerstvu u LPZ-u, među kojima je i Županijska komora Sisak.