Vrijeme održavanja: 14.03.2019.

Objavljeno: 05. 03. 2019. , Ažurirano: 15. 03. 2019.

Na sjednici će se raspravljati o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika u jedinicama lokalne samouprave Šibensko-kninske županije, a predsjednik ŽK Šibenik Ivan Soža upoznat će članove Vijeća s analizom BDP-a po županijama u 2016. godini, pregledom i usporedbom ugovorenih sredstava fondova EU po županijama te pokazateljima tržišta rada po županijama.