Vrijeme održavanja: 14.03.2019.

Objavljeno: 15. 03. 2019. , Ažurirano: 15. 03. 2019.

U uvodnom dijelu sjednice Soža je izvijestio članove Vijeća o radu ŽK Šibenik u 2018. godini i upoznao ih s planom rada za 2019. godinu, kojim se definiraju sve važnije aktivnosti, usklađene s ciljevima Hrvatske gospodarske komore i ciljevima kvalitete ŽK Šibenik.

Soža je članovima Vijeća predstavio analizu gospodarskih kretanja gradova i općina Šibensko-kninske županije u poslovnoj 2017. godini, analizu BDP-a po županijama u RH, pregled ugovorenih sredstava EU fondova za razdoblje 2017. – 2018. godine, tržišta rada u 2017. i 2018. godini te pregled migracija stanovništva.

Poduzetnici u općinama Šibensko-kninske županije u 2017. godini, zauzimaju 25,5%, dok su gradovi imali 74,5% udjela od ukupnog broja poduzetnika u županiji.

U općinama bilo je zaposleno 19,9% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu, a čiji se broj u odnosu na 2016. godinu povećao za 32,5%, dok su gradovi zauzimali udio od 80,1% u ukupnom broju zaposlenih u gospodarstvu Županije, a čiji se broj smanjio za 0,2% u odnosu na 2016. godinu.

Prema strukturi ukupnih prihoda poduzetnika ostvarenih u 2017. godini, 21,8% udjela ostvarili su poduzetnici koji posluju na prostorima općina, što je povećanje za 39% u odnosu na 2016. godinu, dok su 78,2% od ukupnih prihoda ostvarili poduzetnici koji posluju u gradovima i bilježe se povećanje od 11,3%.

Kod ostvarene dobiti poduzetnika u 2017. godini, u općinama Šibensko-kninske županije ostvareno je 28,6% od ukupnog iznosa s rastom od 24,3% u odnosu na 2016. godinu, dok su poduzetnici u gradovima zauzeli 71,4% u ukupno ostvarenoj dobiti poduzetnika u Županiji, a čija je dobit porasla za 40,2% u odnosu na 2016. godinu.

U ukupnom iznosu investicija poduzetnika u Županiji, poduzetnici u općinama ostvarili su udio od 10,8%, dok su poduzetnici u gradovima investirali 89,2% od ukupne vrijednosti investicija, međutim investicije poduzetnika u općinama su u 2017. godini povećane za 5,2% u odnosu na 2016. godinu, dok su investicije poduzetnika u gradovima smanjene za čak 33,4%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod u 2016. godini iznosio je 6,7 milijardi kuna, što je za 2,8% više u odnosu na prethodnu, 2015. godinu te sudjeluje sa 1,9% u ukupnom BDP-u u Republici Hrvatskoj.

BDP-a po stanovniku u Šibensko-kninskoj županiji bilježi povećanje za 4,2% u odnosu na prethodnu, 2015. godinu, a iznosio je 66.049 kn.

Šibensko-kninska županija nalazi se na desetom mjestu prema visini ugovorenih sredstava iz EU fondova, a iznose 1,34 mlrd kuna, te sudjeluju sa 3,2% u ukupnom iznosu ugovorenih sredstava u RH.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Šibensko-kninskoj županiji, krajem prosinca 2018. godine zabilježeno je ukupno 30.253 zaposlenih (osiguranih osoba) što je za 1,3% više u odnosu na 2017. godinu, a sudjeluje sa 2,0% u ukupnom broju osiguranih osoba u RH.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem prosinca 2018. godine, u Šibensko-kninskoj županiji zabilježeno je 5.159 nezaposlenih osoba, što je za 7,4% manje u  odnosu na kraj prosinca 2017. godine, a stopa nezaposlenosti je iznosila 14,6%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Šibensko-kninsku županiju doselilo se 487 osoba iz inozemstva, a u inozemstvo se odselilo 1.199 osoba, te je saldo migracije stanovništva Šibensko-kninske županije s inozemstvom bio manji za 712 osoba, a u 2016. godini saldo je bio manji za 508 osoba.

Članovi Vijeća istaknuli su problem nedostatka vizije strategije razvoja, deficit radne snage te malih plaća koje su nužne za motiviranje i zadržavanje radnika na poslu. Problema ima mnogo, treba ih prepoznati i objediniti te što prije pristupiti njihovom rješavanju – zaključili su članovi Gospodarskog vijeća ŽK Šibenik.