Objavljeno: 24. 07. 2017. , Ažurirano: 01. 08. 2017.

Turizam je djelatnost koja ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, s dominantnim utjecajem u ljetnoj sezoni. Kalendarski gledajući, najviše noćenja tijekom godine ostvari se u kolovozu – oko trećine, a čak oko 95% od toga broja ostvareno je u šest priobalnih županija. Za tako naglašenu prostorno-vremensku koncentraciju turističke sezone, bitna je procjena potencijala potrošnje u maloprodaji (ali i u ugostiteljstvu), odnosno simulacija potencijala rasta potrošnje na temelju porasta broja stanovnika na nekom prostoru (županiji/gradu/općini) uslijed dolaska i noćenja domaćih i stranih turista.

U tom kontekstu, raspon očekivanog povećanja broja stanovnika u kolovozu 2017. temeljem dolazaka i noćenja turista u županijama u jadranskoj Hrvatskoj, kreće od 38% u Splitsko-dalmatinskoj do 123% u Istarskoj. Međutim, zbog veće potrošnje turista u segmentu hrane i pića izvan smještajnog objekta, u Splitsko-dalmatinskoj županiji očekivani potencijal potrošnje hrane i pića u kolovozu je gotovo 3 puta veći u odnosu na vrijeme izvan sezone, a u Istarskoj županiji gotovo 5 puta.

Slična procjena može se primijeniti i na ostale županije, ali i gradove i općine. Primjerice, od analiziranih gradova i općina, najveće očekivano povećanje broja stanovnika tijekom ove turističke sezone, bilježi grad Nin u Zadarskoj županiji (u kolovozu se očekuje da bi broj stanovnika bio povećan čak 5,5 puta). Međutim, uzme li se u obzir potrošnja stranog turista u segmentu hrane i pića izvan objekta smještaja, očekivano povećanje potencijala potrošnje u segmentu hrane i pića u Ninu je 13 puta u odnosu na prosječnu potrošnju izvan sezone. Gotovo identično povećanje očekuje se i u Medulinu.

Navedeni izračuni i simulacije potencijala potrošnje u segmentu hrane i pića, mogli bi pomoći i, primjerice, našim maloprodajnim lancima za pripremu za turističku sezonu, odnosno dodatno usmjeravanje potrošnje na određene segmente maloprodaje. Koliko je to važno za ukupan rast maloprodaje u Hrvatskoj, govori i podatak da je razina realnog prometa u trgovini na malo u prošloj godini bila za oko 7% manja u odnosu na razinu iz pretkrizne 2008. godine.

Simulacija potrošnje hrane i pića u kolovozu (.pdf)