Seminar Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća u ŽK Koprivnica

Vrijeme održavanja: 24.10.2017.   /   Rok prijave: 23.10.2017.

ŽK Koprivnica organizira seminar Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća koji će se održati u utorak, 24. listopada, u 11 sati u ŽK Koprivnica. Predavač na seminaru je Tin Simonić.

Seminar je namijenjen ponajprije menadžerima i svim onima koji aktivno sudjeluju u procesu donošenja poslovnih odluka i kreiranju strategije poduzeća.

Cilj je seminara upoznati poslovne subjekte s važnošću marketinga u tržišnom poslovanju, usvojiti načine kako osigurati kvalitetnu komunikaciju pružatelja i korisnika usluge, upoznati se s izradom marketinškog plana i savladati upravljanje elementima marketinškog miksa.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a predviđeno je trajanje 4 sata.

Svoje sudjelovanje na seminaru možete prijaviti putem prijavnice u nastavku.

Kontakti

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr