Objavljeno: 24. 11. 2021. , Ažurirano: 25. 11. 2021.


Tradicionalno, krajem godine Županijska komora Karlovac u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika Karlovac organizira seminare o aktualnim računovodstvenim i poreznim temama, s naglaskom na sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. U ranijim godinama na ovim se seminarima okupljalo stotinjak sudionika, ali je ove godine vrlo brzo popunjen maksimalni broj sudionika, određen epidemiološkim preporukama, pa ih je ŽK Karlovac razmjestila u svoje dvije dvorane.

Karlovačkim poduzetnicima već dobro poznati predavači, savjetnici i urednici časopisa "Računovodstvo i financije" Marija Zuber, Domagoj Bakran i Miljenka Cutvarić na današnjem seminaru su predstavili novosti u godišnjem financijskom izvješću (GFI) i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). Izmjene GFI-a odnose se na sve poduzetnike, dok izmjene HSFI-a najviše utječu na mikro i male poduzetnike, prvenstveno u dijelu objavljivanja informacija u bilješkama uz financijske izvještaje.

Na seminaru su obrađene i teme računovodstvenog tretmana još uvijek aktualnih državnih potpora (COVID-19 potpore) te kako računovodstveno evidentirati ulaganja u kriptovalute.

Također, predstavljene su izmjene Zakona o minimalnoj plaći i obračunu plaće u sljedećoj godini kao i predstojeće izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.