Vrijeme održavanja: 23.10.2019.

U organizaciji HGK – ŽK Bjelovar u srijedu, 23. listopada, u 9 sati i 30 minuta održat će se seminar Izmjene poreznih propisa i pripreme za završni račun.

Program seminara:

 • Izmjene u porezu na dohodak
  • Neoporezivi iznosi za obrok radnika
  • Plaćanje troškova smještaja radnika
  • Novi iznosi dnevnica u tuzemstvu
 • Najave promjene poreznih propisa
 • Pripreme za izradu završnih izvještaja i porezne prijave za 2019.
  • Promjene računovodstvenih politika
  • Ispravak računovodstvenih pogrešaka
  • Novine u poreznoj prijavi poreza na dobit za 2019.

Predavač je Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik.

Registracija sudionika počinje u 9 sati.

Seminar je besplatan za sve članice, a prijaviti se možete putem online prijavnice u nastavku do popunjena kapaciteta dvorane.