Vrijeme održavanja: 16.09.2021.

Objavljeno: 13. 09. 2021. , Ažurirano: 14. 09. 2021.

Seminar Mogućnosti za poduzetnike u novom financijskom razdoblju EU 2021. – 2027. održat će se u četvrtak, 16. rujna, u 11 sati, u Enteru Koprivnica, na adresi Trg Žarka Dolinara 18.

Na seminaru će biti predstavljene sljedeće teme:

  • Novi programski dokumenti za financijsku perspektivu EU 2021.-2027.
    Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS),
    Kohezijska politika za razdoblje 2021. 2027.
  • Nove NUTS regije i veći postoci sufinanciranja poduzetničkih projekata prema karti regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027.
  • Što nam donosi Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.?
  • Kako se poduzetnici mogu pripremiti za javne pozive?

Organizatori seminara su PORA – Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i poduzetničko-potporna institucija Enter Koprivnica u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Koprivnica i Hrvatskom obrtničkom komorom Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a možete se prijaviti prijavnicom u nastavku.